Geen fusie Limburgse kranten

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) blokkeert een redactionele samenvoeging van de regionale dagbladen De Limburger en het Limburgs Dagblad. Dit heeft de concurrentietoezichthouder gisteren bekendgemaakt.

De holdingmaatschappij Telegraaf, eigenaar van beide dagbladen, mag wel bezuinigen op de twee kranten, maar dat mag niet leiden tot een verlies van redactionele zelfstandigheid. In mei 2000 stemde de NMa in met de overname van De Limburger door De Telegraaf-groep, al sinds de jaren zeventig eigenaar van het Limburgs Dagblad. Het bedrijf verwierf daarmee in Limburg vrijwel een monopoliepositie, met beide regionale kranten. De Telegraaf is er ook de grootste landelijke krant.

De Telegraaf-groep zou ook op de advertentiemarkt een te sterke positie krijgen. De kartelautoriteit stelde destijds als voorwaarde voor fusie dat de ,,commerciële en redactionele onafhankelijkheid'' van beide bladen bleef bestaan.

Sinds de overname ging het slechter met de kranten. De Telegraaf greep daarop in en wilde beide dagbladen integreren. De bedoeling is dat de twee kranten kopij van elkaar kunnen inkopen. Door de reorganisatie gaan in vier jaar 55 banen verloren, veelal door natuurlijk verloop.

Volgens de toezichthouder moeten de directies van elk van beide bladen zelf beslissingen kunnen nemen en moeten de redacties voldoende onafhankelijk blijven. Verder moet de Telegraaf-groep de huis-aan-huisbladen van de Limburger Weekbladpers afstoten.