Farmaceuten mogen adverteren

Minister Bomhoff (Volksgezondheid) zal in een nieuwe Wet Geneesmiddelen de zelfregulering van de farmaceutische industrie wat betreft reclame en gunstbetoon aan artsen regelen. Daarmee wijkt hij af van zijn voorganger Borst, die een meer stringent toezicht voorstond.

Bomhoff dient het nieuwe ontwerp Wet Geneesmiddelen nog deze maand bij de ministerraad in. Hierin wordt ook de publieksreclame op receptmiddelen geregeld. Nu mogen farmaceutische bedrijven geen informatie verstrekken over medicijnen die alleen op recept zijn te verkrijgen. Net als de Europese Unie, die de EU-richtlijn uit 1993 binnenkort aanpast, opteert ook Bomhoff voor grotere vrijheden voor de farmaceutische industrie. Een meerderheid van VVD, CDA en LPF in de Tweede Kamer steunt hem.