Eerder alarm geslagen over jeugdzorg

De provincie Limburg heeft al in februari 1998 gevraagd om een inspectie-onderzoek naar de manier waarop gezinnen met ernstige problemen worden bijgestaan door organisaties voor jeugdzorg.

Dat meldt `0|25', een vakblad voor jeugdhulpverleners in het nummer dat morgen verschijnt. Begin oktober van dit jaar verscheen een inspectie-onderzoek naar aanleiding van een brand in Roermond in juli waarbij zes kinderen uit één gezin omkwamen. De brand was aangestoken door de vader. De inspectie stelde vast dat de verschillende organisaties in de jeugdhulpverlening gebrekkig hadden samengewerkt.

Uit een overzicht van activiteiten van de provincie op het gebied van jeugdzorg blijkt, dat het onderzoek waarom Limburg vroeg lange tijd niet van de grond kwam door weigeringen van Justitie, de Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming en het ministerie van VWS.

Aanleiding voor het verzoek van de provincie in 1998 was de dood van een 17-jarige jongen, Ronald Baeten. De jongen was veroordeeld tot een verblijf in een jeugdinrichting, hij kwam op de wachtlijst terecht en werd vermoord voordat hij in de inrichting kon worden opgenomen. Het onderzoek dat de provincie voor ogen stond, had moeten leiden tot een efficiëntere en beter functionerende hulpverlening.

Peter Boonen, ambtenaar jeugdzorg bij de provincie, bevestigt dat er al vanaf begin 1998 om zo'n onderzoek was gevraagd. ,,De ene keer werd gezegd dat er nieuwe wet- en regelgeving kwam, maar dat was dan pas in 2004. De andere keer was er een capaciteitsprobleem. Zo waren er steeds verschillende redenen waarom het niet op gang kwam.''

Boonen denkt niet dat een onderzoek het drama in Roermond had kunnen voorkomen. Maar het had volgens hem eerder de `stroperigheid' kunnen aantonen die overheerst in de jeugdhulpverlening. Er is uiteindelijk wel een proefonderzoek uitgevoerd, en samen met het inspectie-onderzoek naar aanleiding van Roermond zou dat genoeg gegevens moeten opleveren voor een andere aanpak in de hulpverlening, aldus Boonen. ,,Er moet een gezinscoach worden aangesteld, zoals ook de inspectie heeft voorgesteld.''