Bomhoff: tarieven van orthodontisten omlaag

Minister Bomhoff (Volksgezondheid) verlaagt met onmiddellijke ingang de tarieven van orthodontisten met 25 procent. Dat heeft hij gisteren per officiële aanwijzing aan het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) verordonneerd

Bomhoff sluit niet uit dat de prijzen van beugels en behandelingen met ingang van 2004 nog verder omlaaggaan. Hij wil dat de Economische Controle Dienst zo snel mogelijk begint met een toezichthoudend onderzoek naar de praktijken van orthodontisten. Op basis van die gegevens neemt Bomhoff nieuwe maatregelen.

De LPF-bewindsman baseert zich voor de huidige tariefverlaging op een onderzoek bij negentig BV's van orthodontisten door het televisieprogramma Nova en het Utrechts Nieuwsblad in maart van dit jaar. Daaruit zou blijken dat orthodontisten zich stelselmatig verrijken. De kortingen die zij van leveranciers op hun apparatuur krijgen, worden niet in de prijzen aan de patiënt doorberekend.

Bovendien is de gemiddelde praktijk van een orthodontist vaak groter dan de drie stoelen waarop de tarieven van het CTG nu zijn gebaseerd. Daarnaast is, aldus Bomhof, een ,,zeer vergaande taakdelegatie aan mondhygiënistes en assistentes gebuikelijk''.

De minister gaat voor de nieuwe tarieven uit van een gemiddelde van zes stoelen per praktijk. Maar als uit onderzoek van de Economische Controle Dienst een hoger gemiddelde blijkt, dan verlaagt de minister de tarieven van orthodontisten nog verder.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zei zich in maart ,,zwaar belazerd'' te voelen door de foute voorstelling van zaken door orthodontisten over hun inkomen. De koepelorganisatie van zorgverzekeraars heeft het CTG in juni al gevraagd om de tarieven te herzien.

Naar schatting 30 tot 40 procent van de kinderen in Nederland wordt behandeld door een orthodontist. De prijzen van een tweejaarlijkse standaardbehandeling variëren voor volgend jaar van 975 euro tot 1.725 euro, waarbij de prijs afhankelijk is van het soort beugel: een uitneembare beugel of een beugels met zogenoemde slotjes. De Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT), waarin ook orthodontisten zijn verenigd, is boos over de handelwijze van Bomhoff. ,,Hij baseert zich op oude aantijgingen die in maart in de media zijn gedaan'', aldus een woordvoerster van de NMT. Er loopt een onderzoek van het CTG. Maandag hebben de NMT en het CTG daarover overleg. ,,Bomhoff weet dat'', stelt de NMT, die het jammer vindt dat de bewindsman de uitkomsten van het onderzoek niet heeft afgewacht.