Advies: economieonderwijs havo en vwo grondig herzien

Het economieonderwijs in de bovenbouw van havo en vwo moet grondig hervormd worden. Leerlingen moeten lessen krijgen die beter aansluiten op hun eigen belevingswereld. Ze moeten minder theorieën voorgeschoteld krijgen.

Dat concludeert een commissie onder leiding van C. Teulings, hoogleraar arbeidseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voormalig staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) had de commissie gevraagd met een advies te komen om het economieonderwijs te moderniseren. Minister Van der Hoeven zou het rapport vandaag in ontvangst nemen.

De commissie-Teulings is zeer kritisch over het niveau en de organisatie van het huidige lesprogramma economie. Volgens het rapport is de lesstof verouderd, te theoretisch en vooral op de havo worden de leerlingen met te veel stof overladen. ,,Ze leren op school vooral over economische theorieën uit de jaren zeventig en tachtig'', zegt Teulings. ,,De massawerkloosheid van de jaren tachtig en het debat uit de jaren zeventig over extra investeren in crisistijd keren steeds terug.'' De economische discussie is na dat decennium echter verdergegaan, aldus het rapport. ,,Discussies over monetair beleid en conjunctuurbeleid zijn verschoven van nationaal naar Europees niveau. Daarnaast zijn er discussies gekomen over marktwerking, marktfeilen en marktordening'', aldus het rapport.

Daarom moet het economieonderwijs beter aansluiten op actuele economische ontwikkelingen. Ook moeten de lessen meer passen in de belevingswereld van jonge mensen, schrijft de commissie-Teulings. Dat betekent dat het onderwijs meer moet gaan over ondernemingen en de alledaagse economische praktijk. Teulings: ,,Het heeft weinig zin om leerlingen economische theorieën bij te brengen als zij geen gevoel hebben voor de praktische betekenis.''

Het onderwijs moet zich bovendien richten op een beperkt aantal economische beginselen, zoals belangentegenstelling, schaarste, ruil en voor- en tegenspoed. Volgens Teulings is het niet de bedoeling dat de theorie op de achtergrond raakt. ,,Het is alleen de bedoeling dat ze de theorie beter kunnen toepassen in de praktijk.''