Wonderland

De kinderboeken op de tentoonstelling Wonderland, van Pietje Bell tot Harry Potter (26 september, pagina 19) komen uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, die de expositie ook samenstelde. De KB heeft een Wonderland-site ingericht op www.kb.nl/wonderland.