`Sparen voor uitkering'

Zelfstandig ondernemers en werkende ouders moeten meer dan nu aanspraak kunnen maken op de sociale zekerheid. Dat adviseert een commissie onder leiding van prof. F. Leijnse in een rapport over een nieuw stelsel voor sociale zekerheid. Het is vandaag aangeboden aan minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het nieuwe systeem zou minder trekken moeten hebben van een omslagstelsel of volksverzekering, waarbij de huidige uitkeringen worden betaald uit de huidige premies. In plaats daarvan zou het meer gebaseerd moeten zijn op een spaarsysteem en een verzekering, aldus de commissie. Zo zouden uitkeringen krachtens WW, WAO en voor zorgverlof deels door een volksverzekering, deels door een collectief spaarsysteem en deels door werknemers zelf gedragen moeten worden. Ook bij ziekte dragen werknemers in het voorstel van de commissie een eigen risico.

Zo'n spaarsysteem voor bijvoorbeeld verlof kan onderdeel zijn van een CAO. Een flexibeler stelsel biedt volgens de commissie ,,een forse prikkel om aan de arbeidsmarkt verbonden te blijven''.

    • Mariël Croon