Scholier te laat: ouders beboet

Een Rotterdamse basisschool legt ouders die hun kind te laat brengen en halen een boete op. Andere scholen zijn sceptisch.

De schoolbel klinkt over het plein. Een rij ouders loopt met kinderen aan de hand de basisschool binnen. In de verte komt vader Matty van der Heiden, haar in de staart en een ronde bril, hard aanfietsen, zijn dochtertje voorop. ,,Net op tijd'', hijgt hij, terwijl hij de fiets tegen de muur zwaait. De school is streng sinds kort, en zo hoort het ook, vindt hij. ,,Mijn vrouw geeft les. Zij wil ook op tijd beginnen.''

Het gíng niet langer, vond directeur Martin Vet van de openbare Jan Antonie Bijlooschool in de Rotterdamse wijk Prinsenland. Met name de ouders van de jongste leerlingen namen het steeds minder nauw met de schooltijden. Hele groepen kinderen werden tien minuten na de bel afgeleverd op school, sommige ouders kwamen zelfs anderhalf uur later pas met hun kind aan. ,,En soms zeggen ze zonder blikken of blozen dat het verkeer wat tegenzat, of ze hebben helemaal geen verhaal.''

Ook gebeurde het dat ouders nog uren wegbleven als de school uit was. Vet: ,,Wij sturen geen kind zomaar de straat op, dus dan moet er een juf blijven wachten tot een ouder komt. Vroeger hielp een gesprek nog wel, maar we bleven zitten met een kleine groep die niet wil luisteren.''

Vet stuurde vorige maand alle ouders een brief. Voortaan moeten alle kinderen op tijd gebracht en gehaald worden, schreef hij. Zo niet, dan wacht na een paar waarschuwingen en een stevig gesprek een boete van twintig euro. Van het geld koopt de school materiaal voor de naschoolse opvang, zoals extra computerspelletjes.

,,Wij verrekenen de extra werktijd die het kind ons kost. Zie het als een soort naschoolse opvang.'' Als zelfs boetes niet helpen, krijgen de ouders het `dringende advies' een andere school te zoeken. De dreiging lijkt te werken, Vet heeft bijna geen problemen meer met laatkomers.

Voorzitter Benno van Katwijk van oudervereniging Ouders & Coo hoort de klacht geregeld van scholen. De lessen beginnen veel te rommelig, doordat ouders zich niet gedisciplineerd genoeg gedragen. Ze brengen hun kinderen te laat of blijven nog minuten plakken bij de leerkracht in het lokaal om de laatste ontwikkelingen van hun kind door te nemen.

Begrijpelijke ergernissen, vindt hij, want niets is zo storend voor de les als een laatkomer. ,,Maar ik denk wel: roepen scholen het niet een beetje over zichzelf af?

,,Het valt me op dat scholen niet altijd duidelijk zijn met de regels op het schoolplein. Ik hoor klachten dat ze de bel soms veel te laat laten gaan of dat ze kinderen onnodig lang op de juf laten wachten.'' [Vervolg BOETES: pagina 2]

BOETES

'Laatkomers spijbelen'

[Vervolg van pagina 1] Waarom eigenlijk een boete als kinderen te laat op school worden afgeleverd, vraagt plaatsvervangend directeur Elke Wijnhoven van de rooms-katholieke basisschool De Wieken in Nijmegen zich af. Ook zij heeft last van niet al te gedisciplineerde ouders, ,,een klein groepje notoire laatkomers''. Om de lessen niet te veel te verstoren, heeft de school een `inloopkwartier' ingevoerd. Ouders mogen het eerste kwartier van de les, tot kwart voor negen, nog binnenkomen. ,,Dan is er niks aan de hand als ze iets te laat zijn.''

Wie toch nog regelmatig na dat kwartiertje komt, moet zich op school komen verantwoorden. Als ook dat niet helpt, dan belt de school de leerplichtambtenaar, die een boete oplegt. Wijnhoven: ,,Wij hebben liever dat de leerplichtambtenaar ernaar kijkt dan dat we zelf boetes gaan opleggen.''

Kinderen die te laat komen, spijbelen in feite, zegt leerplichtambtenaar Hans Velthoen, tevens bestuurslid van de Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren. Daarom maakt hij proces-verbaal op als ouders hun kind vaak te laat naar school brengen.

Scholen moeten dat niet doen, vindt hij. ,,Als zij ouders gaan beboeten die de leerplicht ontduiken, dan zitten ze in ons vaarwater. Maar een boete voor ouders die hun kind te laat hálen, is niet verboden. Die kinderen ontduiken de leerplicht niet.''

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs zegt begrip te hebben voor de problemen van de scholen, maar vindt het vooraf afspreken van huisregels een beter idee. ,,Het eenzijdig opleggen van boetes is niet echt wenselijk.''

Hoeveel ouders hun kind een halfuurtje of langer per dag laten verzuimen, is onbekend. Wel heeft de Rotterdamse Dienst Stedelijk Onderwijs uitgerekend dat het aantal basisschoolleerlingen dat spijbelt in het niet valt bij het aantal kinderen dat aan zogeheten `luxeverzuim' doet. In die groep bevinden zich de kinderen die wegblijven van school omdat de ouders dat goed uitkomt.

Moeder Dorothea Lampers staat deze ochtend ruim op tijd op het schoolplein van de Jan Antonie Bijlooschool. Schiet op, zei ze vanmorgen tegen haar zoontje Naftalie (8), ,,straks hebben we een boete''. De sanctie van de school van haar kind vindt ze ,,wel érg drastisch''. Op tijd komen is namelijk gewoon moeilijk, zegt zij. ,,Ik krijg hem 's ochtends zijn bed haast niet uit. Hij is ook nog eens een lastige eter. We komen dus geregeld te laat, soms hebben we niet eens tijd om te ontbijten.''

Wellicht, zegt directeur Vet van de Jan Antonie Bijlooschool, gaan meer Rotterdamse scholen boetes opleggen. Hij heeft zijn strenge aanpak gisteren besproken met de andere directeuren in het Rotterdamse openbaar onderwijs. ,,Zij waren vrijwel unaniem enthousiast.''

Basisschool De Kralingsche School in Rotterdam heeft ook problemen met een rommelig begin, maar directeur Abze den Ouden zegt geen boetes nodig te hebben. De ouders zijn soms wel te laat en houden de les vaak op door een tijdje met de juf of meester te blijven praten. Maar nadat Den Ouden ze onlangs een brief heeft geschreven waarin hij heeft uitgelegd dat de lessen door hun gedrag onnodig lang opgehouden worden, gaat het ,,veel gestructureerder''. ,,Je moet ze er alleen van overtuigen dat het zo het beste is'', concludeert de directeur.

    • Guus Valk