Schnabbel hier en schnabbel daar in Brussel

Ambtenaren van de Europese Commissie nemen dikwijls onbetaald verlof om hun kennis van Europese zaken elders te gelde te maken. Zo beschikken Brusselse advocaten en consultants over tijdelijke medewerkers die als geen ander de weg in de Europese bureaucratie weten. Vorige week ontdekte Commissievoorzitter Romano Prodi dat bij deze oude praktijk wellicht sprake is van belangenverstrengeling.

Zijn woordvoerder kondigde gisteren aan dat de regels voor Commissieambtenaren die hun loopbaan onderbreken herzien zullen worden. Aanleiding voor de plotselinge opwinding over Europese ambtenaren in zaken is een contract dat diezelfde woordvoerder, Jonathan Faull, directeur-generaal pers en communicatie, zelf in juni ondertekende. Het was een overeenkomst ter waarde van 23 miljoen euro met een Frans-Belgisch bedrijf, Ascii, dat diensten voor de communicatie van de Commissie zou leveren. Onderaannemer van dat bedrijf is Gplus Europe, een onderneming die is opgezet door drie voormalige woordvoerders van de Europese Commissie.

Eén van de drie begon de onderneming als Europees ambtenaar met onbetaald verlof, zodat hij drie jaar lang in het geval de zaken slecht gingen naar de Commissie kon terugkeren. Hij is inmiddels volledig uit dienst van de Commissie. De tweede was weliswaar woordvoerder, maar had nooit de status van Commissieambtenaar. De derde was nog enkele maanden geleden woordvoerder van Eurocommissaris Mario Monti. Hij heeft voor een periode van maximaal drie jaar onbetaald verlof bij de Commissie genomen.

Toen vorige week journalisten ontdekten dat directeur-generaal Faull een contract had getekend dat ex-Commissiewoordvoerders een opdracht verschafte, leidde dat tot grote onrust over mogelijke negatieve publiciteit bij de Commissie. Nog voordat het Franse dagblad Le Monde als eerste over de zaak berichtte, gaf Commissiezitter Prodi zijn directeur-generaal Faull opdracht het contract met Ascii en Gplus Europe op te schorten.

De juridische dienst van de Commissie onderzoekt nu wat er met het contract kan gebeuren en op welke manier de regels voor ambtenaren moeten worden veranderd zodat geen indruk van belangenverstrengeling meer kan ontstaan. Faull zei gisteren dat de regels voor loopbaanonderbreking van Europese ambtenaren ,,duidelijk'' zijn. Hij voegde er echter aan toe dat er ,,verduidelijking'' nodig is omdat het door hemzelf ondertekende contract ,,perceptieproblemen'' kan veroorzaken.

    • Ben van der Velden