Oliestaking in Mexico verijdeld

Een massale staking in de Mexicaanse oliesector is op het laatste moment voorkomen doordat de olievakbond en de regering het eens zijn geworden over loonsverhogingen. De werknemers in de olie-industrie krijgen 5,5 procent inflatiecompensatie plus 1,8 procent loonsverhoging door middel van diverse tegemoetkomingen. De vakbond had 15 procent geëist. De staking zou om middernacht zijn begonnen. Mexico is een belangrijke leverancier van olie voor de Verenigde Staten.