Miljardentekort bij pensioenfondsen

Werkgevers en werknemers hangt een lastenverzwaring van 23 miljard euro boven het hoofd om op korte termijn de gaten in de pensioenfondsen te dekken.

De toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer geeft ongeveer 300 pensioenfondsen een jaar de tijd om hun financiële positie te herstellen, die door de `stiekeme' beurskrach van de afgelopen twee jaar is ontwricht.

Bij een stand van de beursgraadmeter AEX van 300 punten, de situatie van vanochtend, is het tekort van de 300 fondsen 23 miljard euro, becijfert de pensioentoezichthouder. In een brief sommeert hij de pensioenfondsen orde op zaken te stellen.

De pensioenfondsen, die beheerd worden door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, hebben zo'n 46 procent van hun geld belegd in aandelen die in twee jaar in koers zijn gehalveerd. Als de beursgraadmeter AEX naar 400 punten stijgt, slinken de tekorten volgens de pensioenkamer naar 2 miljard euro.

De tekorten kunnen worden gedekt met premieverhogingen, extra werkgeversgeld, korting op inflatievergoeding voor gepensioneerden en bevriezing van alle toezeggingen.

De potentiële lastenverzwaring steekt schril af bij de lastenverlichting van 500 miljoen euro die het kabinet in het vooruitzicht stelt bij een akkoord over loonmatiging.

De vakcentrale CNV is bereid om daar waar pensioenfondsen in de problemen komen, een structurele loonsverhoging in te ruilen voor een eenmalige uitkering, zegt voorzitter D. Terpstra. De uitkering moet wel boven het inflatieniveau uitgaan. Dit is gunstig voor fondsen die het pensioen koppelen aan het laatstverdiende loon, maar werknemers hebben daardoor later wat minder pensioen.

De vakcentrales FNV en Unie MHP wijzen het idee van Terpstra af. Zij houden vast aan structurele loonsverhogingen. Volgens voorzitter A. Verhoeven van Unie MHP heeft zijn CNV-collega last van een ,,herfstdepressie''. ,,Dit voorstel getuigt van een somberheid over de economische ontwikkeling en over de problemen bij een gedeelte van de pensioenfondsen, die wij niet delen'', aldus Verhoeven.

Terpstra beklemtoont dat zijn voorstel alleen betrekking heeft op sectoren of bedrijven waar de pensioenfondsen een te lage dekkingsgraad hebben. ,,Als er geen pensioenproblemen komen eisen wij tussen de 2,5 en 3,25 procent loonsverhoging.'' Ook de andere bonden vinden dat bij de CAO-onderhandelingen ,,maatwerk'' nodig is om de problemen van pensioenfondsen op te lossen.

pensioenfortuin: pagina 15