Herfkens adviseur armoede Kofi Annan

Eveline Herfkens, de voormalige minister voor Ontwikkelingssamenwerking, krijgt een hoge functie bij de Verenigde Naties als adviseur van secretaris-generaal Kofi Annan op het gebied van armoedebestrijding. Dit zouden de VN later vandaag officieel in New York bekendmaken.

Herfkens krijgt tot taak te helpen bij de verwezenlijking van de zogeheten millenniumdoelstellingen, die 150 wereldleiders in 2000 op een topconferentie in New York afspraken. De doelstellingen behelzen onder meer een halvering van de honger en de armoede voor het jaar 2015, een vermindering van de kindersterfte met tweederde en de garantie van basisonderwijs voor elk kind.

Juist vandaag ook maakte secretaris-generaal Kofi Annan bekend dat de internationale gemeenschap niet op koers ligt bij het nakomen van de afspraken. Volgens hem is dan ook een grotere inspanning nodig. Om de campagne meer kracht bij te zetten, heeft Annan de Nederlandse oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking aangesteld als zijn adviseur.

De topman van de Verenigde Naties prees ex-minister Herfkens in een schriftelijke verklaring als iemand die de afgelopen jaren juist op het punt van de millenniumdoelstellingen ,,uitstekend leiderschap'' had getoond. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat ze nu een sleutelrol zal vervullen bij het prikkelen tot actie op alle niveaus, van de basis tot regeringen toe, om ze (de doelstellingen, red.) te realiseren'', aldus Annan. Herfkens zal er in de praktijk vooral voor moeten zorgen dat de ontwikkelingslanden binnen twee jaar rapporten produceren waaruit blijkt in hoeverre ze de doelstellingen al hebben gehaald.

Herfkens zal nauw moeten samenwerken met Mark Malloch Brown, de Britse directeur van het ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP), die zich een groot bewonderaar van Herfkens' aanpak toonde toen deze nog minister was. Malloch Brown staat aan het hoofd van de campagne van de VN om de millenniumdoelstellingen te halen.

Herfkens is de tweede voormalige Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking die als speciale medewerker van Kofi Annan in dienst treedt.

Herfkens' voorganger Jan Pronk, tevens oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, werkt sinds enkele maanden als speciale gezant van Annan op het gebied van milieuzaken.