Elite 2

Anil Ramdas' pleidooi voor argumentatie in boze brieven (NRC Handelsblad, 30 september) lijkt een elitair, gepasseerd station. Het boze volk heeft schijt aan die elitaire normen. Als het op gedegen, langdradige argumenten aankomt, is die elite in het voordeel, maar niet als het om stem-, kijk- en koopdichtheid gaat. Pas als het volk merkt dat het geen eieren meer kan bakken, zal er weer respect zijn voor een vorm van elite.

Dat zal dan helaas niet de politieke en artistieke elite van Bas Heijne zijn (NRC Handelsblad, 28 en 29 september). Zie ook Beunders' boze brief op de opiniepagina van gisteren.

    • Dirk Zoebl