`Economie Italië zal snel groeien'

De Italiaanse premier Berlusconi heeft goede hoop dat de economie van zijn land snel herstelt. Bij de presentatie van de ontwerp-begroting voor 2003 zei hij een groei te verwachten van 2,3 procent. Bij die ontwikkeling daalt het financieringstekort tot 1,5 procent. Daar dragen volgens de premier ook budgetmaatregelen aan bij ter hoogte van 20 miljard euro. Eerder zou het overheidstekort voor 2003 op 2,1 procent uitkomen.