Duivesteijn geen kandidaat leiding PvdA

Het PvdA-kamerlid Adri Duivesteijn stelt zich niet kandidaat voor het partijleiderschap. Hij vreest dat de leiderschapsverkiezing `tweespalt' in de partij teweeg zal brengen.

Duivesteijn heeft dat gisteren bekend gemaakt.

Duivesteijn vindt dat de door partijvoorzitter Koole georganiseerde leiderschapsverkiezing, waarbij alle leden later dit jaar hun stem kunnen uitbrengen, te vroeg komt.

Volgens Duivesteijn, de nummer twee van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, zou de partij er beter aan doen eerst de interne discussies over koers en toekomst van de PvdA af te ronden, op basis van de vorige week verschenen interne rapporten De Boer en Andersson.

Duivesteijns visie sluit aan bij die van Jeltje van Nieuwenhoven, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Die had eerder eveneens verklaard af te zien van een kandidatuur in de leiderschapsverkiezing, omdat zij het moment van de verkiezing ongelukkig vond.

Er zijn voor die verkiezing nu twee kandidaten, de Tweede-Kamerleden Wouter Bos en Klaas de Vries. Zij zullen hun programma zaterdag ontvouwen op een bijeenkomst van het Politiek Forum van de PvdA in Den Haag. Daar presenteren zich tevens een viertal kandidaten voor het lijsttrekkerschap voor de Eerste Kamer, onder wie Johan Stekelenburg, burgemeester van Tilburg. Ook over dit lijsttrekkerschap mogen de PvdA-leden zich uitspreken.

Duivesteijn deed zijn bekendmaking gisteren vergezeld gaan van een lange brief, waarin hij duidelijk maakt de visie van de commissie-De Boer over het electoraal debacle van 15 mei te delen. Tijdens de jaren waarin de PvdA aan de regering deelnam, vanaf 1998, ,,is een klimaat ontstaan waarin het niet gewenst was de structurele zwakten in de partij aan de orde te stellen of de toekomstige koers te problematiseren'', aldus het Tweede-Kamerlid. ,,Binnen het Haagse politieke wheelen en dealen van Paars bestond onvoldoende belangstelling voor het gebrek aan sociale samenhang van en in de samenleving''.

Duivesteijn spreekt de vrees uit dat de organisatie van een leiderschapsverkiezing, op een moment dat de partij nog aan de discussies over veranderingen over structuur en ideologie moet beginnen, voor `tweespalt' zal zorgen. Hij is bovendien bang dat de discussie over personen in verband met de verkiezing, de inhoudelijke debatten binnen de partij te veel zal verdringen.

Duivesteijn wilde op zijn persconferentie geen voorkeur uitspreken voor een van de resterende kandidaten, Bos en De Vries. De Vries heeft inmiddels in een gisteren gepubliceerde brief aan het partijbestuur zijn kandidatuur nader toegelicht. ,,Aan onze idealen mankeert niets'', schrijft hij. ,,We moeten telkens weer betere middelen vinden om ze in praktijk te brengen''.