CBS: vorig jaar veel meer vrouwelijke gedetineerden

Gemiddeld genomen zaten er vorig jaar zeshonderd mensen meer in de gevangenis dan in het jaar 2000. Vooral het aantal vrouwen achter de tralies stijgt aanzienlijk. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemiddeld zaten vorig jaar 12.400 personen in de cel. Onder hen waren 790 vrouwen. Dat is bijna een kwart meer vrouwelijke gevangenen dan het jaar daarvoor.

De stijging van het aantal vrouwelijke gedetineerden is volgens het CBS het grootst in de leeftijdsklassen van 20 tot 25 jaar (60 procent) en 35 tot 40 jaar (50 procent). ,,In de periode 1995-2001 is het aantal gedetineerde vrouwen met 80 procent, aanzienlijk gegroeid'', concludeert het CBS.

De vrouwen zijn verreweg het meest betrokken bij drugsdelicten. Ruim een op de drie vrouwen zit voor een dergelijk misdrijf vast. Het CBS concludeert ook dat vrouwen voor hetzelfde type delict gemiddeld korter worden gestraft dan mannen.

Bij de mannen is de stijging van het aantal gedetineerden het afgelopen jaar een stuk minder. De grootste toename onder hen is in de leeftijdsklasse 35 tot 40 jaar (16 procent). In de periode 1995-2001 is het aantal gedetineerde mannen echter vrij stabiel gebleven, schrijft het CBS in een toelichting.

Bijna drie op de tien gedetineerden worden verdacht van of zijn veroordeeld voor een geweldsmisdrijf. Ruim een kwart zit vast wegens een vermogensdelict. Twee op de tien gedetineerden zijn hun vrijheid kwijt wegens een drugsdelict.