Bush kritiseert eisen Congres over Jeruzalem

Een actie van het Amerikaanse Congres om een begin te maken met de effectuering van de al jaren geëiste verplaatsing van de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem, is bij president Bush in slechte aarde gevallen.

,,De Amerikaanse politiek ten aanzien van Jeruzalem is niet veranderd'', liet hij gisteren weten in een verklaring na de ondertekening van de donderdag aangenomen wet over de Amerikaanse buitenlandse hulp voor 2003, waaraan het Congres enkele `bindende' stipulaties inzake de erkenning van Jeruzalem als Israëls hoofdstad heeft gehecht. En als het Congres dacht dat zijn uitspraak over Jeruzalem inderdaad bindend zou zijn, aldus de verklaring van Bush, dan maakten de Congresleden ,,ontoelaatbaar'' inbreuk op de grondwettelijke autoriteit van de president om de buitenlandse aangelegenheden van de natie te formuleren.

Israël beschouwt Jeruzalem als de eeuwige hoofdstad van het joodse volk. Het bezette het Arabische oostelijk deel van de stad, dat in Jordaanse handen was, tijdens de oorlog van 1967, en herenigde het met het westelijk deel. De Palestijnen op hun beurt zien Oost-Jeruzalem als hun toekomstige hoofdstad. George Bush verklaarde zijn steun voor Israëls positie tijdens zijn verkiezingscampagne in 2000, maar omhelsde na zijn verkiezing het aloude standpunt van het State Department dat de Palestijnen een stem moeten hebben in onderhandelingen over de toekomst van de stad.

Het Congres riep in zijn aanhangsel bij de toewijzingswet de regering dringend op onmiddellijk een begin te maken met de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Het specificeerde dat geen overheidsgeld mag worden gebruikt voor het consulaat dat nu in Jeruzalem staat – en dat vooral voor Palestijnse zaken wordt gebruikt – tenzij dat gebeurt onder toezicht van de Amerikaanse ambassadeur (de consul-generaal rapporteert nu rechtstreeks aan het ministerie van Buitenlandse Zaken). Voorts bepaalde het Congres dat geen geld kan worden gebruikt voor de publicatie van officiële Amerikaanse stukken waarin Israël staat vermeld zonder de toevoeging dat Jeruzalem zijn hoofdstad is.

Een woordvoerder van het State Department zei gisteren dat de actie van het Congres de regering hindert bij de verdediging van de Amerikaanse belangen in de regio – lees de voorbereidingen voor militaire actie tegen Irak – en bij haar inspanningen een duurzame vrede te bewerkstelligen. Tegelijk kritiseerde hij het besluit van het Congres om 10 miljoen dollar af te trekken van de Amerikaanse hulp aan Libanon omdat Beiroet onvoldoende zijn gezag zou laten gelden over de anti-Israëlische guerrillastrijders van Hezbollah in het zuiden van het land.