Hoogervorst haalt uit naar Duisenberg

Minister Hoogervorst (Financiën) laakt de steun die de Europese Centrale Bank (ECB) dit weekeinde heeft uitgesproken voor het voorstel van de Europese Commissie om de eurolanden pas in 2006 te verplichten hun begroting in balans te hebben. Hoogervorst zal zich er in de Europese ministerraad volgende week tegen verzetten.

Mochten de Europese ministers van Financiën desondanks het plan van de Commissie aannemen, dan is dat volgens Hoogervorst ,,het einde van het pact''. Bij het Stabiliteitspact, waarin de landen die de euro hebben ingevoerd hebben beloofd te streven naar begrotingsevenwicht in 2004, ,,flakkert een klein vlammetje'', aldus Hoogervorst.

De minister deed zijn uitspraken dit weekeinde na de jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank in de Amerikaanse hoofdstad Washington.

President Duisenberg van de ECB sprak daar vrijdagnacht zijn ,,volledige steun'' aan de Commissie uit. Minister Hoogervorst toonde zich desgevraagd ,,uitermate verrast'' over die stap. ,,Dit heeft niet de uitstraling die we nu kunnen gebruiken.''

Nederland is, samen met de meeste kleinere landen, fel tegen het oprekken van het Stabiliteitspact. In de Nederlandse begroting voor 2003 wordt juist extra bezuinigd om het tekort niet te laten oplopen. Duitsland nadert of overschrijdt dit jaar de maximumgrens van een begrotingstekort van 3 procent. Italië en Frankrijk verlagen de lasten, ondanks een tekort dat oploopt tot ver boven de 2 procent.

De Franse regering heeft laten weten dat het geraamde tekort van 2,6 procent dit en volgend jaar niet lager zal zijn. Daarmee handelt Frankrijk nu ook in strijd met de door de Europese Commissie voorgestelde schema. De Commissie heeft als voorwaarde gesteld dat tekorten vanaf volgend jaar met telkens een half procentpunt per jaar moeten dalen.

President Wellink van De Nederlandsche Bank, die lid is van het bestuur van de ECB, zegt met name de Franse houding ,,uitermate teleurstellend'' te vinden. Wellink: ,,Ik vind niet dat de ministers het voorstel van de Commissie zonder meer moeten accepteren.''

Volgens Wellink heeft Duisenberg met zijn steun aan het voorstel van de Europese Commissie juist het Stabiliteitspact willen redden. ,,Als de druk op het stelsel groot is, moet je toch proberen dat stelsel zelf te behouden.'' [Vervolg IMF: pagina 11]

IMF

G-7: risico's voor herstel economie

[Vervolg van pagina 1] In de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds in Washington werd besloten door te werken aan een plan voor de ordelijke afhandeling van schulden van landen die niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Voor dit faillissementsplan moet komend voorjaar een uitgewerkt voorstel op tafel komen. Ook de Amerikaanse minister van Financiën O'Neill, die er aanvankelijk sceptisch over was, schaarde zich achter dat voorstel.

Tot nu toe moest de internationale gemeenschap, onder leiding van het IMF, improviseren en telkens bij financiële crises bijspringen met omvangrijke kredieten. Brazilië kreeg deze zomer nog een noodkredietlijn van 30 miljard dollar. Maar het IMF onhoudt buurland Argentinië nog steeds de noodzakelijke nieuwe kredieten, omdat er volgens het Fonds onvoldoende voorwaarden zijn geschapen voor deugdelijk herstel van de in grote nood verkerende Argentijnse economie.

De G7-groep van rijkste landen (behalve de Verenigde Staten ook Japan, Duitsland, Canada, Italië, Groot-Brittannië en Frankrijk) toonde zich na afloop van haar vergadering minder voorzichtig over de vooruitzichten voor de economische groei dan het IMF eerder had gedaan. Ook de grote industrielanden erkenden echter dat er risico's bestaan voor het economisch herstel. ,,Geopolitieke risico's'', in het bijzonder een mogelijke Amerikaanse aanval op Irak, werden in individuele toelichtingen daarbij als belangrijkste genoemd.

Dit weekeinde hielden duizenden mensen in de Amerikaanse hoofdstad demonstraties tegen het beleid van IMF en Wereldbank. Zaterdag werden vier demonstranten opgepakt, omdat zij explosieven bij zich hadden. Volgens de politie ging het om spijkerbommen. De verdachten wilden niets zeggen over hun motief.

melkert: pagina 6

achtergrond: pagina 11