Voorstel EU door Rusland afgewezen

De Russische premier Kasjanov heeft een Europees voorstel voor een regeling voor het probleem van de Russische enclave Kaliningrad afgewezen.

De Europese Commissie stelde eerder deze maand voor Russische burgers die frequent naar Kaliningrad reizen een speciaal transit-document door de toekomstige lidstaat Litouwen aan te bieden. Dat reisdocument zou dan snel en goedkoop verkrijgbaar moeten zijn. Kasjanov noemt dit gisteren ,,een multi-entry visum in een nieuwe verpakking''. ,,Dit voorstel lost het probleem Kaliningrad niet op, integendeel zelfs.''

Als de Europese Unie in 2004 wordt uitgebreid met Polen en Litouwen, raakt Kaliningrad geïsoleerd van Rusland. Momenteel kunnen Russen zonder veel formaliteiten door Polen en Litouwen reizen, als EU-lidstaten moeten die land krachtens het Schengen-verdrag visa eisen. Dat zou een ernstige belemmering betekenen voor het Russisch verkeer naar de enclave.

Rusland wijst visa af en stelde eerder voor om verkeerscorridors te openen, zoals tijdens de Koude Oorlog naar West-Berlijn of tijdens het interbellum naar vrijhaven Dantzig. Ook wil Rusland speciale treinen die zonder tussenstop naar Kaliningrad rijden.

De EU houdt van haar kant graag maximaal toezicht op het Russische verkeer door haar lidstaten, want Kaliningrad geldt als een centrum van drugs-, wapen-, alcohol- en mensensmokkel. Het wil dat de speciale treinen zo hard rijden, dat illegalen er onderweg niet uit kunnen springen, waarvoor aanzienlijke investeringen in het Litouwse spoornet nodig zijn.

Dmitri Rogozin, die eerder dit jaar verrassend tot Ruslands speciale gezant in de kwestie-Kaliningrad werd benoemd en bekend staat als een havik, zei eerder deze week in principe wel te accepteren dat voor Russische automobilisten een visum vereist is.

Het EU-voorstel voor een speciaal transitdocument geldt als een tegemoetkoming aan Rusland, maar premier Kasjanov zei gisteren aan de Finse grens tijdens de opening van de nieuwe grenspost Salla dat het ,,welbeschouwd de introductie van een speciaal Kaliningrad-paspoort binnen Rusland betekent''.