Personalia: Bisschop Hurkmans

Bisschop Hurkmans heeft Antoine Bodar per 1 maart 2003 benoemd tot plebaan van de Sint Jan in `s-Hertogenbosch. Hij volgt vicaris drs. J.B.F. Schröder op, die vanaf 1999 waarnemend plebaan (pastoor van de kathedrale basiliek) is. Dr. Antoine Bodar (57) werd in 1992 tot priester gewijd. Sinds 1998 studeert hij theologie in Rome. Afgelopen winter heeft hij zijn negende boek gepubliceerd. Tot 2003 is hij nog als kunsthistoricus verbonden aan de Universiteit Leiden.