Immigratie 3

Het nieuwe realisme over immigratie is in Nederland zwakker dan we vaak denken. Een voorbeeld: met 22.000 asielzoekers dit jaar is Nederland nog steeds ruim Europees koploper, gerekend naar aantal asielaanvragen per hoofd van de bevolking. Het schijnbaar ruimhartige Verenigd Koninkrijk komt uit op 51.000 aanvragen op een bevolking van 58 miljoen. Als Nederland evenveel asielaanvragen zou krijgen als Engeland, zou je het hebben over 14.000 aanvragen. Nog aardig wat minder dan het aantal van 18.000 dat onze regering hanteert voor 2003. Duitsland komt in 2002 uit op 38.000 aanvragen bij een bevolking van circa 81 miljoen. In de Duitse verhouding zou Nederland zelfs uitkomen op 7.500 aanvragen in 2002. Je kunt je afvragen in hoeverre dat realisme in Nederland is doorgedrongen.

Daar komt nog bij dat Nederland het dichtstbevolkte land van Europa is. Een voortgaande bevolkingstoename zal de druk op de schaarse ruimte doen toenemen.

Immigratie is ook niet de oplossing om schaarste aan kennis of vergrijzing op te vangen. Daar zijn andere, structureel betere oplossingen voor.

Ik hoop dan ook dat het nieuwe realisme in Nederland snel ruimte krijgt. Want niet alleen de economische gevolgen zijn tot nu toe negatief, Nederland zal nog tientallen jaren zijn handen vol hebben aan de integratie van de immigrantenstromen tot nu toe.