Financiën stopt milieuvriendelijke aftrekregelingen

Het ministerie van Financiën heeft gisteren met onmiddellijke ingang drie fiscale regelingen voor milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen stopgezet. Het gaat om de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Bij de presentatie van de begroting op prinsjesdag maakte verantwoordelijk staatssecretaris Van Eijck (Financiën) al duidelijk dat de drie regelingen volgend jaar flink uitgekleed zouden worden. Van Eijck spreekt van een rationalisering van de fiscale regels. De aankondiging zorgde volgens een woordvoerder van Financiën voor een ware stormloop op de huidige, gunstiger regelingen.

De EIA (191 miljoen euro) is een aftrek voor specifiek aangewezen energie-investeringen, de MIA (50 miljoen) een aftrek voor bepaalde milieu-investeringen. De VAMIL (56 miljoen euro) biedt de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

De fiscale aftrek is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, geen zogenoemde openeinderegeling. Nu het maximale beslag op de begroting is bereikt, ziet Financiën zich genoodzaakt de regeling stop te zetten. In de begroting is in totaal ruim 300 miljoen euro vrijgemaakt voor de regelingen, hetgeen overeenkomt met zo'n 2 miljard euro aan investeringen. Dat bedrag werd als gevolg van de extra toeloop op de regelingen gisteren bereikt. Volgens een woordvoerder van het ministerie is het wel eens eerder voorgekomen dat een regeling voor het eind van het jaar `vol' was gelopen, maar dat gebeurde dan pas in december.

Het `uitkleden' van de milieuaftrekposten sluit aan bij het beleid van Van Eijck om de `fiscale kerstboom' af te tuigen. Van Eijck vindt dat onder de twee paarse kabinetten, met name onder staatssecretaris Vermeend, te vaak en te onzorgvuldig fiscale regelingen zijn geïntroduceerd die hun doel (deels) voorbijstreven en derhalve inefficiënt zijn.

Ondernemersorganisatie MKB Nederland zegt onaangenaam verrast te zijn door de plotselinge bevriezing. Voorzitter Hans de Boer van MKB pleitte vanmorgen voor het vervroegd in werking laten treden van de nieuwe, magere regelingen, zodat ondernemers wel blijven investeren in milieuvriendelijke machines, maatregelen en productiemethoden.