Bomhoff blijft roken tegengaan

Minister Bomhoff (Volksgezondheid) zet het stringente antirookbeleid van zijn voorganger Borst voort. Dat zei de LPF-bewindsman gisteren in een debat in de Tweede Kamer over de gevolgen voor Nederland van de EU-richtlijn om roken te ontmoedigen.

Bomhoff maakte korte metten met de lobby van de tabaksindustrie in Den Haag. Een lobbyist die op de publieke tribune van de Tweede Kamer het debat bijwoonde, kreeg van de minister te horen dat deze ,,30 meter van hem verwijderd zat en dat hij dat ook graag zo wilde houden''. Direct na zijn aantreden in de zomer had Bomhoff een brief gekregen van deze lobbyist van de tabaksindustrie. Daarin werd geklaagd over het straffe antirookbeleid van zijn voorganger Borst. Bomhoff berichtte de Tweede Kamer, die lucht had gekregen van de ,,Beste Eduard-brief'', dat hij het beleid van zijn voorganger continueert. Hij noemde roken een epidemie waarover hij zich ernstig zorgen maakt.

Bomhoff kwam tot een vergelijk met een meerderheid van VVD, CDA, LPF, D66 en LN in de Tweede Kamer over het recht van tabaksfabrikanten om `light-' en `mild'-sigaretten in pakjes van verschillende kleuren te blijven aanbieden na de invoering van de aangescherpte tabakswet, oktober volgend jaar. Hoewel de minister dit in strijd acht met de EU-richtlijnen, die alle sigaretten even schadelijk noemt, houdt hij die mogelijkheid voorlopig open. Daarmee ontkwam hij aan een amendement op de tabakswet, dat in weerwil van een verbod op tekenen en figuren om het onderscheid van `mild'- en `light'-sigaretten te maken, kleurnuances wel toelaat. De tabaksindustrie had hiervoor driftig gelobbyd in de afgelopen maanden. Een expliciete uitzondering in de wet zou hen meer bewegingsvrijheid hebben gegeven. Bomhoff vindt dat voor de rechter maar moet worden uitgevochten of ook kleurnuances misleidende manieren van reclame zijn die de EU-richtlijn verbiedt. Daarnaast zegde de minister de SP toe verslavingsbevorderende ingrediënten in sigaretten te verbieden.