Meer hulp VS voor oppositie Irak

De Amerikaanse regering lijkt zich op te maken om in het kader van haar plannen tot `regimewisseling' in Irak haar steun voor Iraakse oppositiegroepen uit te breiden.

Volgens Iraakse oppositiebronnen in Washington heeft de regering het overkoepelende Iraaks Nationaal Congres (INC) gevraagd om kandidaten te zoeken voor training voor taken die de Amerikanen bij een militaire actie tegen het bewind van Saddam Hussein zouden helpen.

Een zegsman in Londen zei dat het ging om gevechtstraining, maar in Washington verluidde dat de VS tolken, verbindingsofficieren, militaire politie en mogelijk luchtverkeersleiders willen opleiden.

Een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het Pentagon de trainingsmogelijkheden voor de Iraakse oppositie wil uitbreiden, maar nog niet heeft besloten hoever het wil gaan. ,,De manier om hierover te denken is niet als een 10.000 man tellend leger, maar hoe de oppositie in ondersteunende rollen kan worden ingezet, dat wil zeggen als tolken, gidsen, verbinding met de locale bevolking en locale adviseurs'', zei zij.

In de Iraq Liberation Act van 1998 gaf het Amerikaanse Congres de regering opdracht de oppositie voor een totaal bedrag van 97 miljoen dollar opleiding en materieel te verschaffen. Daarvan is nog maar een klein deel gebruikt, onder andere om 140 leden van de oppositie voor ongespecificeerde veiligheidstaken op te leiden en van lichte wapens te voorzien. Met name het State Department heeft maar weinig vertrouwen in het INC, waarvan de aanhang in Irak zelf als gering wordt gezien. Het INC heeft hoe dan ook geen eigen troepen in Irak, in tegenstelling tot de Koerdische en shi'itische organisaties die er nominaal deel van uitmaken.