Slachtoffers Enschede teleurgesteld

De Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede (BSVE) en de advocaat van S.E. Fireworks-directeur W. Pater bekritiseren de beslissing van het gerechtshof in Arnhem om de staat, de gemeente en individuele ambtenaren niet te vervolgen voor hun rol in de vuurwerkramp.

Bij het afgeven van vergunningen en het toezicht op het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks zijn door ambtenaren van het rijk en de gemeente grote fouten gemaakt. Het openbaar ministerie in Almelo stelde eerder dat het afgeven van vergunningen een exclusieve overheidstaak is. Overheden die fouten maken bij taken die alleen zij verrichten, kunnen hiervoor niet strafrechtelijk vervolgd worden.

Volgens de BSVE en advocaat G. Meijers, die met de belangenvereniging van gedupeerde ondernemers en 341 slachtoffers tegen het besluit van het OM in beroep waren gegaan, is het afgeven en handhaven van vergunningen taak die aan overheden is voorbehouden.

Het gerechtshof in Arnhem stelt vast dat het met name bij gemeenten niet volledig duidelijk is wat exclusieve overheidstaken zijn. Dit laat ruimte voor een proefproces, maar het gerechtshof maakte gisteren bekend hier niets voor te voelen, omdat de slachtoffers ”sterk emotioneel” betrokken zijn. De BSVE noemt dit ”bevoogding”. Volgens BVSE-directeur J. Joosten hebben veel slachtoffers een onbevredigend gevoel. ”Het gaat ons er niet om dat burgemeester Mans achter de tralies verdwijnt, maar het gaat ons om de voorbeeldwerking.”

Tegen de beschikking van het gerechtshof is geen beroep mogelijk. Advocaat Meijers vindt dat er een wetswijziging moet komen waardoor het alsnog mogelijk wordt overheden strafrechtelijk te vervolgen. De commissie-Roelvink heeft eerder dit dit jaar op verzoek van het kabinet hierover een advies uitgebracht. Zij stelde dat de strafrechtelijke immuniteit voor zelfstandige delen van de staat, leidinggevende ambtenaren en ambtenaren die opdrachten uitgeven, moet kunnen worden geschrapt.

Gerectificeerd

Enschede

In het bericht Slachtoffers Enschede teleurgesteld (25 september, pagina 2) staat dat afgifte van vergunningen en toezicht op naleving van daarin gestelde regels volgens de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede en advocaat G. Meijers een taak is die aan overheden is voorbehouden. Zij vinden dit juist geen exclusieve overheidstaak.