`Geen antwoord PvdA op Fortuyn'

De belangrijkste passages uit het rapport-De Boer over de oorzaak van de verkiezingsnederlaag op 15 mei van dit jaar.

Over het programma:

,,Het programma bleef ver weg van controversiële issues, van WAO tot het publieke debat over het `multiculturele drama' (Paul Scheffer), en stond daarmee schijnbaar in dienst van de geplande, geheel op Melkert toegeschreven verkiezingscampagne.''

Over het `beruchte' lijsttrekkersdebat op de avond van de raadsverkiezingen:

,,De sfeer tijdens dat debat mag dan niet echt mee hebben gezeten, dit vergoelijkt niet de weinig professionele attitude van de PvdA-lijsttrekker. Temeer daar deze deels kan worden teruggevoerd op de even weinig professionele voorbereiding op dit debat, welke weer samenhangt met een slecht geoliede, niet-optimaal functionerende campagne-organisatie rondom Ad Melkert als lijsttrekker. Niet op dat moment en eigenlijk niet gedurende de hele campagneperiode. Het ontsporen van het debat van 6 maart had te maken met het feit, dat de fractievoorzitter zich op beslissende momenten onvoldoende heeft weten te transformeren in een kandidaat-lijsttrekker.''

Over de campagne:

,,Voor de landelijke PvdA-campagne kan men na de avond van 6 maart bijna stellen dat die er nooit meer echt aan te pas is gekomen. Men had geen antwoord op

Fortuyn, noch inhoudelijk, noch communicatief. De PvdA-campagne maakte de indruk totaal geïmplodeerd te zijn: met een onder zijn eigen kunnen presterende lijsttrekker, met een naar later is gebleken campagneteam dat geteisterd werd door interne spanningen en conflicten; met een slecht functionerende campagne-organisatie. Tegen alle signalen in, en schijnbaar blind voor de nieuw ontstane situatie, bleef men kiezen voor de minister-presidentiële campagne rond Melkert. De beste illustratie daarvan was het verkiezingsaffiche met daarop alleen het portret van Ad Melkert. Geen compensatie via een inhoudelijke leus of boodschap, niet eens de naam van Melkert prijkt erop. Het affiche leek bijna een provocatie tegen de publieke opinie te zijn.''

,,Er is te rigide vastgehouden aan een minister-presidentiële campagne rond Melkert (een kopie van de zeer sterk op Kok gerichte campagne van 1994), terwijl de kritiek op hem sterk toenam.

,,De PvdA heeft geen of nauwelijks inhoudelijke punten weten aan te dragen in de campagne waar twijfelende voormalige kiezers een motief aan konden ontlenen om de partij trouw te blijven.

,,Het gebrek aan charisma dat Melkert in de campagne parten zou gaan spelen (getuige de systematisch-lage uitslagen in de populariteitspolls) is volstrekt onvoldoende gecompenseerd, noch door het verkiezingsprogramma, noch door de kandidatenlijst, noch door campagne-creativiteit.''

Over de partij:

,,De weg terug naar het politieke midden die Kok in het begin van zijn politieke carrière insloeg (en die de PvdA uit haar `eeuwige oppositierol' bevrijdde), heeft uiteindelijk niet tot een vernieuwd, overtuigend hervormingsprogramma geleid, maar de sociaal-democratie in een soort `verdwijntruc' doen belanden.''

www.nrc.nl letterlijke tekst