Bedreigingen Ayaan Hirsi Ali 3

Geen enkel lid van dit `normen en waarden'-kabinet heeft tot op heden onomwonden zijn solidariteit betuigd met Ayaan Hirsi Ali, noch onvoorwaardelijk verklaard dat wat haar overkomt onaanvaardbaar is. Dit gaat ons allen aan. De overheid dient hier in zijn primaire functie – het handhaven van de vrede en de zorg voor veiligheid – te worden aangesproken. Waar integriteit wordt bedreigd, dient adequaat te worden beschermd. Liefst niet door onder te duiken en zich niet meer te laten horen, maar door bescherming te bieden en gelegenheid te geven desgewenst in de openbaarheid te blijven treden. Premier Balkenende moet, zonder de gebruikelijke mitsen en maren, laten horen en zien wat voor hem norm en wat van waarde is.