Verkeerde foto

Vorige week is bij de rubriek `Schoolvoorbeeld' abusievelijk de verkeerde foto geplaatst. Bij het artikel had de foto hierboven van een jonge nierpatiënt aan het dialyse-apparaat moeten staan.