Pas verschenen: Non-fictie

Arne Birkenstock & Helena Rüegg: Tango. De bewogen geschiedenis van een dans. Vert. Goverdien Hauth-Grubben. De Arbeiderspers, 290 blz. €17,95

Geschiedenis van de tango tussen 1800 en 2000 door twee Duitstalige tango-specialisten. Met een vijftigtal in twee talen afgedrukte werken van tangodichters.