Radiostations moeten `rustig' blijven

Commerciële radiostations in Nederland mogen geen ,,onrust stoken''. Dat is een van de voorwaarden die het kabinet stelt aan de verkrijging van een FM-radiofrequentie.

Samen met een verbod op het ,,verstoren van de openbare orde'' en een verbod op het ,,bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten'' komt de eis voor in het gewijzigde Frequentiebesluit, dat deze week in het Staatsblad is gepubliceerd.

Met de wijziging wil het kabinet bereiken dat een door het vorige kabinet besloten veiling van de FM-frequenties voor commerciële radiostations alsnog kan worden omgezet in een verdeling door middel van een zogeheten vergelijkende toets. Die zal worden uitgevoerd door ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Eergisteren heeft het kabinet de beschikking van de Rotterdamse bestuursrechter dat uiterlijk per 16 september de veiling van de frequenties moest worden aangekondigd naast zich neergelegd. Het kabinet hoopt nu dat de rechter, naar verwachting op een zitting komende vrijdag, de staat alsnog van de plicht tot veilen zal ontslaan.

Het kabinet betoogt dat met een vergelijkende toets beter kan worden voorzien in de waarborging van ,,bepaalde algemene belangen'', waaronder de genoemde voorwaarden. Europese richtlijnen maken het mogelijk om deze reden van een veiling af te zien, aldus de Nota van toelichting bij de wijziging van het Frequentiebesluit.

Binnen de coalitie bestaan bij de VVD bezwaren tegen de wijziging van het Frequentiebesluit, omdat die mogelijkheden zou bieden tot ingrijpen van staatswege in de inhoud van programma's.