Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Verenigingen gestraft voor ontgroening

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool van Utrecht hebben twee studentenverenigingen gestraft voor de uit de hand gelopen ontgroeningen. Bij de introducties van Veritas en Unitas mochten de eerstejaars onder andere niet drinken, niet naar de wc gaan en moesten ze tegen hun wil in eten. Ook vielen een paar studenten flauw.

De universiteit en hogeschool hebben de 59.000 euro subsidie van Veritas ingetrokken. De subsidie was bestemd voor studiebeurzen voor bestuursleden om het jaar studieverlies financieel op te vangen. Daarnaast krijgt de studentenvereniging geen uitnodigingen meer voor universitaire bijeenkomsten en plechtigheden.

Unitas krijgt de subsidie van 25.000 euro pas uitgekeerd wanneer het voorstel voor aanpassing van inhoud en organisatie van de introductie is goedgekeurd. Veritas is harder gestrafd dan Unitas, omdat dit het derde achtereenvolgende jaar is dat er klachten zijn over de gezelligheidsvereniging. Twee jaar geleden kwam Veritas in opspraak nadat een leider van het kamp met een sigaret een brandwond had veroorzaakt bij een eerstejaars.

Begin september dit jaar klaagden ouders van eerstejaars studenten bij de universiteit over de ontgroeningen bij Veritas en Unitas. Daarop stelde de onderwijsinstelling een onderzoek in. Uit gesprekken met Unitas, Veritas en aspirantleden bleek dat de verenigingen zich niet hebben gehouden aan het protocol over de introductie.

Rector Pim van Geffen van Unitas benadrukt dat de vereniging nog bezig is met een eigen onderzoek naar de ontgroening, daarom vindt hij het lastig om een oordeel te geven over de bevindingen van de universiteit. ,,We moeten kijken wat er intern gaat veranderen, maar we verscherpen in ieder geval de controle tijdens de introductie.'' Veritas-praeses Marjolein Kort zegt dat de vereniging gaat zoeken naar een oplossing voor het mislopen van de subsidie. Spijt heeft ze niet over wat er is gebeurd: ,,Naar onze mening is de introductie verantwoord verlopen.''