SPAARLOON REGELING AFGESCHAFT

Het kabinet schaft de basisaftrek voor lijfrentes af. Ook de spaarloonregeling komt te vervallen. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde Belastingplan 2003, waarin de fiscale maatregelen staan voor het komende begrotingsjaar. In plaats daarvan komt er een verlofspaarregeling, waarbij mensen jaarlijks maximaal 600 euro kunnen sparen. Als zij het bijeen gespaarde bedrag opnemen, krijgen zij van de overheid een bonus van 30 procent over het gespaarde, meteen maximum van 5.100 euro. Mensen die een pensioengat hebben mogen overigens nog wel lijfrentes afsluiten.