NMa legt bouwer vijf boetes op

Mededingingsautoriteit NMa heeft het bouwbedrijf Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS) vijf boetes opgelegd wegens weigering van medewerking bij onderzoek naar overtreding van de Mededingingswet. KWS, een dochteronderneming van Volker Wessels Stevin, weigert documenten af te staan en heeft de NMa in een geval toegang tot een gebouw geweigerd.

De NMa kan boetes opleggen van 4.500 euro voor elke keer dat medewerking wordt geweigerd. NMA onderzoekt ongeoorloofde kartelvorming door bouwbedrijven naar aanleiding van de schaduwadministratie die ex-directeur Bos van het Groningse bouwbedrijf Koop Tjuchem eind vorig jaar naar buiten bracht.

Eerder kreeg het bouwbedrijf Heijmans ook al een boete opgelegd omdat het te weinig medewerking biedt bij het onderzoek. Volgens NMa-directeur Kist proberen andere bedrijven het onderzoek te verstoren door illegale administratie onder te brengen op privé-adressen. De NMa heeft de bevoegdheid niet om daar huiszoeking te doen. In één geval werd rechercheurs de toegang tot een privé-adres daadwerkelijk geweigerd.

,,Geen enkel bedrijf staat klaar met koffie en gebak'', zei NMa-directeur Kist gisteren voor de parlementaire enquetecomissie bouwnijverheid. ,,Maar in sommige gevallen ging men over een grens'' KWS heeft medewerking geweigerd ,,in die gevallen waarin de NMa niet kon of wilde aangeven welke specifieke ze wilde inzien'', aldus een woordvoerder van moederbedrijf Volker.

Aannemers die willen meebouwen aan de ondergrondse Noord- Zuidlijn in Amsterdam moeten een zogenoemde fraudeclausule tekenen waarin zij bevestigen dat ze geen prijsafspraken hebben gemaakt. Bovendien moeten ze zich akkoord verklaren met de betaling van een schadevergoeding als blijkt dat het toch is gebeurd. Dat heeft wethouder G. Dales geschreven aan de fracties in de Amsterdamse gemeenteraad.