China in gesprek met gezanten Dalai Lama

In de Tibetaanse hoofdstad Lhasa hebben besprekingen plaatsgehad tussen de Chinese overheid en hoge vertegenwoordigers van de Dalai Lama, de Tibetaanse geestelijk leider die sinds 1959 buiten Tibet in ballingschap leeft. Het is voor het eerst in twintig jaar dat dergelijke besprekingen in Tibet zelf plaatsvinden.

Leg Qog, het hoofd van de regering van de onder China vallende provincie Tibet, heeft op zondag een uur gesproken met Lodi Gyaltsen Gyari, die als lid van de Tibetaanse regering in ballingschap met drie anderen een bezoek brengt aan China. Dat heeft Leg Qog tegenover Westerse journalisten in Lhasa gemeld. Hij zei ook dat de delegatie is ontvangen op persoonlijke titel.

De delegatie hoopt met het bezoek bij te dragen aan het herstel van het contact tussen de Chinese overheid en de Dalai Lama, dat in 1993 werden verbroken. In 1959 vluchtte de Dalai Lama na een mislukte opstand uit Tibet.

China ziet de Dalai Lama als een separatist, die Tibet wil losmaken van China en de oude, feodale theocratie in ere wil hestellen. De Dalai Lama stelt echter dat hij niet uit is op een onafhankelijke staat, maar alleen op grotere Tibetaanse autonomie onder Chinees gezag.

De Chinese overheid geeft weinig ruchtbaarheid aan het bezoek, maar volgens waarnemers is het bezoek een teken te meer dat China bereid is om betere banden met de Dalai Lama aan te knopen.

Sceptici wijzen er echter op dat China misschien tijdelijke schijn wekt om zo Amerika gunstig te stemmen.