Berichten uit begroting naar internet gelekt

Nieuwsberichten over de Rijksbegroting 2003 zijn afgelopen weekend via internet openbaar gemaakt. Het persbureau ANP had de berichten zaterdagochtend onder embargo aan de media verzonden. Wie ze op internet heeft gezet is onbekend.

Het nieuws uit de rijksbegroting wordt traditioneel pas op prinsjesdag (morgen) gepubliceerd, nadat de koningin de troonrede heeft uitgesproken. Om dagbladen en omroepen de kans te geven zich voor te bereiden krijgen zij de teksten eerder. Om te waarborgen dat publicatie vóór prinsjesdag uitblijft, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) de media een overeenkomst tekenen, waarin zij beloven het embargo niet te schenden, ook niet als anderen dit wel doen.

De landelijke dagbladen hebben vanmorgen inderdaad niet uit de ANP-berichten geciteerd, maar Radio 1 en Business Nieuws Radio (BNR) wel. De hoofdredacteuren H. van Hoorn (Radio 1) en M. Bicker Caarten (BNR) vinden dat informatie op internet voor iedereen toegankelijk is. Van Hoorn: ,,Het is echt onzin internet niet als bron te gebruiken.'' F. Jensma, hoofdredacteur van NRC Handelsblad, vindt dat redacties zich moeten houden aan de afspraak met de RVD. ,,Ik heb getekend. Daar houden we ons aan.'' Het is volgens hem wel de vraag of in de toekomst nog voor zo'n beperking kan worden getekend.

Het ANP neemt de zaak hoog op. Adjunct-hoofdredacteur W. ten Brink sprak gisteren van ,,diefstal''. Via een mededeling op het ANP-net benadrukte hij dat het ,,strikte embargo tot dinsdag 17 september 15.15 uur onverminderd van kracht blijft''. Hij riep de media op niet te verwijzen naar sites waarop de berichten te lezen zijn.

Het ANP onderzoekt wie de berichten op internet heeft gepubliceerd. De afzender noemt zich nh2ba. Omdat de embargo-berichten alleen verstuurd worden aan dagbladen en omroepen, denkt Ten Brink dat nh2ba ,,iemand uit ons eigen wereldje'' is.

Ten Brink vreest dat de RVD maatregelen zal nemen als het embargo toch wordt geschonden. De RVD wil hierop niet reageren. Wel maakte het ANP vanmorgen bekend dat in overleg met de RVD is besloten de troonrede, die vandaag onder embargo aan de media zou worden verstrekt, pas morgen om half één elektronisch te versturen, kort voor de plechtigheid in de Ridderzaal begint.

Overigens was een belangrijk deel van de op internet uitgelekte kabinetsvoorstellen reeds eerder bekend, omdat bij de kabinetsformatie dit voorjaar plannen voor de komende vier jaar zijn afgesproken. Zo was al duidelijk dat volgend jaar fors wordt bezuinigd en ook waar. Uit de berekeningen van het Centraal Planbureau was ook al bekend geworden dat de werkloosheid fors oploopt en er weer sprake zal zijn van een financieringstekort. Daarnaast hebben ministers gelekt. Zo kondigde minister De Geus van Sociale Zaken aan dat het spaarloon vervangen zou worden door een verlofregeling.

embargocircus: pagina 3