Het nieuws van 12 september 2002

WAT DOEN DE KINDEREN

VOC-tje spelen

Ooit was de VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) het grootste handels- en scheepvaartbedrijf ter wereld en in de hele wereld waren Nederlandse kooplieden actief. Dit jaar staat de Open Monumentendag in het teken van die Hollandse koopmansgeest en dat betekent dat duizenden gebouwen, die met die handel te maken hebben en waar je normaal nooit binnenkomt, gratis te bezichtigen zijn. Pakhuizen, waaggebouwen, beurzen, bankgebouwen, tolhuizen, winkels en kantoren zijn open op zaterdag, zondag 14 en 15 september of beide dagen. Alle programma's van de 334 gemeentes waar wat te beleven valt zijn te vinden op www.openmonumentendag.nl of in een krantje bij VVV-kantoren en bibliotheken. Sommige gemeentes hebben ook kinderactiviteiten georganiseerd; we kunnen ze niet allemaal vermelden dus kijk vooral op de website of er iets in de buurt is.

Amsterdam: In het Kinderkookcafé, O.Z. Achterburgwal 193 kan je op 14 september van 10u30-13u30 koekpakhuisjes maken en meenemen. Zaterdagmiddag wordt er vanaf 15u een captain's dinner voorbereid (mèt anti-scheurbuiktoetje) en om 18u mogen de gasten aanschuiven. Zondagmiddag 15 september worden er vanaf 14u hapjes met echte VOC-kruiden gemaakt voor een high tea met gasten tussen 17 en 18u. Bij het diner en de high tea worden per kinderkok twee of meer gasten verwacht. Ouders en/of verzorgers betalen voor deelname van hun kind en henzelf. Deelname kinderkoks van 5 t/m 12 jaar €10. Gasten onder de 2 jaar gratis, van 2 t/m 4 jaar €2,50 met stadspas €2, 5 t/m 12 jaar €5, met stadspas €4 en vanaf 13 jaar €8 en met stadspas €6. Aanmelden 020-6253257 of www.dinnersite.nl/kinderkookkafe/.

Televisie en Radio Voorkeur

EEN JAAR NA 11 SEPTEMBER

2 Vandaag. Reportage over de nabestaanden, en de vraag wordt gesteld waar Bin Laden is en of Al-Qaeda nog macht heeft. Ned.2, 17.35-18.43u.

Jeugdjournaal. Amerikaanse en Nederlandse kinderen over hun toekomstverwachtingen na 11 september. Ned.3, 18.45-19.05u.

Avenging terror. Interviews met o.a. Powell, Blair, Poetin en Musharraf. Zie TV-Vooraf. Ned.3, 20.12-22.00u.

Netwerk. Premier Balkenende, secretaris-generaal van de NAVO Robertson, EU-buitenlandcoördinator Solana en Ruud Lubbers over de vraag hoe de wereld er een jaar na 11 september 2001 uitziet. 20.30-21.00u.

9/11. De Franse broers Naudet waren toevallig een documentaire over de New-Yorkse brandweer aan het maken toen de aanslag op het WTC werd gepleegd. Met nog niet eerder op de Nederlandse tv uitgezonden beelden.

RTL4, 20.30-22.45u.

VRT, 20.55-22.50u.

BBC1, 21.30-0.05u.

ARD, 20.15-21.58u.

Rondom tien extra. Discussie over de wederzijdse afkeer van moslims en niet-moslims in Nederland. Ned.1, 21.07-21.53u.

Nova. Live verslag van het bezoek van president Bush aan Ground Zero. Ned.3, 22.30-23.03u.

Barend & Van Dorp. Ayaan Hirshi Ali van de Wiarda Beckman Stichting over de islam na 11 september, en Max Westerman vanuit New York. RTL4, 22.30-23.30u.

't Zal je maar gebeuren. 11 september door de ogen van de echtgenote van McGuinness, co-piloot van American Airlines Flight 11. Ned.1, 22.40-23.15u.

De ondergang van het World Trade Centre. Na het volledig ineenstorten van de Twin Towers zijn er ernstige vragen gerezen over de bouwconstructie. Ned.1, 23.15-0.10u.

Afghanistan, year 1380. Documentaire over een Italiaanse chirurg in een ziekenhuis in Kabul dat door de Talibaan gesloten werd. Ned.3, 0.00-0.55u.

Een jaar na dato

Voor of na 11 september? Het memoreren van die ene datum wordt in nagenoeg de hele wereld begrepen, zij het lang niet overal op dezelfde manier. De terroristische aanvallen op het World Trade Center en het Pentagon markeerden immers een modelwisseling. De wending in het normen- en waardenpatroon sluimerde al langer. Maar op die ene dinsdagochtend lag de nieuwe wereldorde van na de Koude Oorlog dermate onder vuur, dat nuanceren en relativeren in één klap niet meer denkbaar leek. Voor president Bush en het Amerikaanse volk was dat hoe dan ook onmogelijk. De Verenigde Staten wisten zich in oorlog op hun eigen grondgebied. De ervaring deed denken aan Pearl Harbor zestig jaar eerder. De doelen, vooral de Twin Towers, maakten bovendien duidelijk dat het niet alleen om een actie ging tegen de Amerikaanse politiek en rol in de wereld, maar ook om een culturele aanval op ,,onze manier van leven'', zoals Bush zei. Het was evenmin toeval dat de daders uit Al-Qaeda redelijk opgeleide en uiterlijk ogenschijnlijk verwesterde mannen waren die de westerse cultuur hadden leren kennen, gebruikten waar het uitkwam en nu van binnenuit aanvielen. Aldus wilden ze een klimaat als in een burgeroorlog scheppen om de maatschappelijke verhoudingen binnen het westen op scherp te zetten. Degenen die de kamikazeterreur op rekening schreven van `geitenhoeders' of grovere variaties daarvan vergisten zich dan ook deerlijk. Degenen die nog steeds de illusie koesteren dat het een kwestie is van dynamische moderniteit versus lompe achterlijkheid, doen geen recht aan de kracht van de verstrekkende confrontatie die op 11 september is ontketend. Ze vormen in hun provincialisme eerder een belemmering dan een stimulans voor een succesvolle verdediging van de normen en waarden uit de Verlichting waarop het westen deels is gebouwd.