Europese lof voor voorstel Veerman

Minister Veerman (Landbouw), gisteren in de Tweede Kamer werd teruggefloten wegens zijn standpunt over het hervorming van het Europese landbouwbeleid, krijgt in het buitenland wel steun.

Dat blijkt uit de bijval die Veerman gisteren heeft gekregen van de Duitse Landbouwminister Künast en Nederlandse Europarlementariërs. De Europarlementariërs, onder wie VVD-woordvoerder Mulder, steunen de opvatting van Veerman dat Nederland moet afstappen van het kabinetsstandpunt om boeren in nieuwe lidstaten directe inkomenssteun te onthouden. Künast uitte zich gisteren met name positief over Veermans alternatief om nu al een plafond af te spreken voor de Europese landbouwuitgaven na 2006, wanneer de huidige financiële afspraken aflopen. ,,Ook Duitsland is niet bereid de begroting steeds te verhogen'', aldus Künast.

Veerman moest gisteren in de Tweede Kamer preciseren dat zijn ideeën ,,persoonlijke opvattingen'' zijn, die niet worden gesteund door de ministerraad. Premier Balkenende, partijgenoot van Veerman (CDA), maakte duidelijk dat het kabinet vasthoudt aan de lijn dat Nederland eerst afspraken eist over het verminderen van de Europse landbouwsusidies, alvorens in te stemmen met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de EU. Onder meer VVD-fractieleider Zalm en D66-fractieleider De Graaf verweten Veerman de Nederlandse onderhandelingspositie met zijn alternatieve ideeën te hebben geschaad.

Maar volgens Europarlementariër Mulder (VVD) heeft Veerman juist ,,tijdig de bakens verzet''. Mulder meent dat gelijkgezinde landen als Duitsland, Groot-Brittannië en Zweden het kabinetsstandpunt over de directe inkomenssteun niet meer deelden. Voor de kandidaat-lidstaten is het onaanvaardbaar dat hun boeren geen inkomenssteun zouden ontvangen die EU-boeren wel krijgen.

Europarlementarier Maat (CDA) vindt dat zijn partijgenoot Veerman zijn ,,EU-horizon op tijd heeft verbreed''. Volgens Maat heeft Veerman met zijn voorstel een stap in de goede richting gedaan. Europarlementariër Lagendijk (GroenLinks) spreekt van ,,beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald''. PvdA-Europarlementariër Van den Berg vindt dat Veerman aansluit bij het vorige kabinet ,,dat ook nooit met een veto heeft gedreigd''.

Eurocommissaris Fischler (Landbouw) wees Veermans voorstel daarentegen af. Hij bleef erbij dat besluiten over de EU-uitbreiding niet moeten gekoppeld aan hervorming van het EU-landbouwbeleid.