Fraudemeldpunt onder de loep

Het ministerie van Justitie is ontevreden over het fraudemeldpunt voor accountants en gaat daarom bekijken hoe de werking kan worden verbeterd. De onthullingen in het parlementaire onderzoek naar bouwfraude, waar getuigen verklaarden dat accountants op de hoogte waren van schijnfacturen, heeft op het departement twijfel doen rijzen over de werking van het acht jaar geleden ingestelde meldpunt.

Dit verklaart een woordvoerder van het ministerie. Tot dusver zijn slechts twee meldingen van fraude binnengekomen terwijl sinds september 1994, het moment waarop het meldpunt van start ging, ongeveer 72.000 boekcontroles zijn uitgevoerd bij ondernemingen. ,,We hadden meer meldingen verwacht', verklaart de zegsman van het departement, zonder dit te willen kwantificeren. Het meldpunt is gevestigd bij het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD).

Parlementariër H. de Haan van het CDA, de grootste fractiepartij in de Tweede Kamer, is eveneens ontstemd over het aantal van twee meldingen. ,,Dat is heel mager', reageert hij. Volgens De Haan moet de fraude-verordening voor accountants daarom worden aangescherpt.

De Haan, eveneens hoogleraar economie in Groningen, zegt verbaasd te zijn over de getuigenissen in de bouwfraude waaruit blijkt dat accountantskantoor KPMG op de hoogte was van schaduwboekhoudingen in de bouwsector. ,,Ik vind het vreemd dat KPMG deze praktijken niet heeft gemeld bij het fraudemeldpunt. Als je niet meldt, werk je mee aan fraude.'

P. Hoogendoorn, voorzitter van de beroepsorganisatie van accountants Nivra, stelt dat de fraude-verordening ,,inderdaad nog eens tegen het licht moet worden gehouden'. ,,Wij wachten het eindrapport van de commissie af. Maar het is duidelijk dat wij willen leren van de lessen uit de bouwfraude.'

Hoogendoorn wil geen oordeel geven over het aantal van slechts twee fraudemeldingen.