Balgstuw Ramspol doet het

De balgstuw bij Ramspol, tussen het Ketelmeer en het Zwartemeer, is vanmorgen voor het eerst volledig getest. In de drie opblaasbare balgen met een totale lengte van 180 meter is ruim 10 miljoen liter water en eenzelfde hoeveelheid lucht gepompt. De balgstuw, de enige opblaasbare stormvloedkering ter wereld, moet West-Overijssel bij hoog water en noordwestenwind beschermen tegen het opstuwende IJsselmeerwater. Statistisch gezien zal de waterkering 11 maal per tien jaar gebruikt worden. Het opblazen duurt één uur.

In opgeblazen toestand moet de balg een waterstijging van vier meter keren. De bouw, begonnen in januari 1998, heeft 70 miljoen euro gekost. Hij had in juli 1999 klaar moeten zijn. De vertraging is ontstaan door onenigheid over de constructie en beschadigingen bij een eerste test vorig jaar.

Door de bouw van de balgstuw hoeven de dijken in het achterland slechts beperkt te worden opgehoogd. ,,Omdat het veelal gaat om kronkeldijken door natuurgebieden gaat, bespaart ons dit niet alleen geld, maar ook veel discussie'', zegt dijkgraaf S. Schaap van waterschap Groot Salland. Het buitenland heeft veel belangstelling voor de balgstuw. In Tsjechië bestaan plannen om in een zijrivier van de Moldau een opblaasbare balg aan te leggen.