WANDELEN IS VOOR OUDERE VROUWEN NET ZO GOED ALS SPORTEN

Om hun hart en bloedvaten in goede conditie te houden kunnen vrouwen boven de 50 net zo goed 1,5 uur per week (flink) wandelen als 30 minuten `zweetproducerend' sporten. Hun risico op een hartziekte daalt dan met ongeveer 20 procent. Het effect is groter voor de jongeren (50 tot 59 jaar) onder de ouderen en voor de vrouwen zonder overgewicht. De risicoreductie van 1,5 uur doorwandelen voor vrouwen van 50 tot 60 met een normaal gewicht is ongeveer 40%.

Het effect is dosisafhankelijk: sneller wandelen, of langer met gewoon wandeltempo, reduceert de kans op een hartziekte uiteindelijk met bijna 50%, bij meer dan tien uur per week wandelen. (The New England Journal of Medicine, 5 sept)

De resultaten komen uit een langlopend Amerikaans onderzoek onder ruim 70.000 vrouwen van 50 tot 80 jaar (de Women's Health Observational Study). De deelnemende vrouwen zijn tussen 1994 en 1998 uitgebreid geïnterviewd over hun leefgewoonten, waaronder hun lichaamsactiviteit. Bij ruim 1.000 vrouwen is daarna geobserveerd of ze de lichamelijke activiteit die ze opgaven ook werkelijk realiseerden. Tot eind 2000 kregen 58 vrouwen een dodelijk en 287 een niet-dodelijke hartaanval, kregen 309 een beroerte en werd bij 1551 een of andere hartziekte vastgesteld en zo mogelijk behandeld.