Vernieuwingsbeweging 2

Sjoerd de Jong somt de vele tekortkomingen van de LPF op. Komt bij hem niet de vraag op waaraan de opkomst van de LPF is toe te schrijven?

`Paars' was een clubje van in vele opzichten tekortschietende dames en heren. Geen enkele overheidsdienst functioneerde nog naar behoren. Behoudens wellicht de belastingdienst. Typisch kenmerk voor een regime dat niet dienstverlening, het volk ten goede, doch doel in zichzelf zag.

Een aanzienlijk deel van het kiezersvolk heeft het jarenlang met onverschilligheid, door de stembus te mijden, gedoogd. Pim Fortuyn wist met een klaroenstoot een perspectief te bieden waarvoor de gang naar de stembus de moeite waard scheen.

Geef de nieuwe richting een kans. De LPF heeft, als `politieke huurmoordenaar', ten bate van de kiezers, falend Paars afgeschoten. Op zichzelf reeds een verdienste: politieke afrekening langs wettige weg.