Berlusconi wil per decreet uitgavenstop

In een poging de uit de hand lopende uitgaven van de overheid weer onder controle te krijgen zal de Italiaanse regering vandaag een decreet afkondigen dat per direct van kracht wordt.

Decentrale en centrale publieke diensten die de budgetten overschrijden zullen de rijksoverheid niet langer als `giromaat' kunnen gebruiken die alle uitgaven zonder meer betaalt. Bij overschrijding mag de centrale boekhouding van de staat de uitgaven van de betreffende dienst blokkeren.

De voor de geblokkeerde dienst verantwoordelijke minister zal vervolgens in het parlement om nieuwe financiële dekking moeten vragen of voorstellen moeten doen tot aanpassing. Afspraken over sociale zekerheid zijn uitgesloten van de maatregel, zo zei premier Silvio Berlusconi gisteren.

De ingreep is nodig nadat deze zomer was gebleken dat de tekorten snel groeien. De afgelopen acht maanden steeg het begrotingstekort tot 34 miljard euro, 60 procent meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Een forse tegenvaller voor de regering-Berlusconi, temeer daar deze bij haar aantreden juist belastingverlagingen in het vooruitzicht heeft gesteld.

Ondanks deze tegenvallers en de lage economische groei houdt de regering voor 2002 vast aan een begrotingstekort dat beperkt blijft tot 1,1 procent, terwijl economen uitgaan van meer dan 2 procent.

Minister van Financiën Tremonti, die deze maand de begroting voor 2003 in het parlement zal verdedigen, komt hierdoor onder steeds grotere druk te staan. Er zijn al ministers die openlijk betwijfelen of Italië moet willen voldoen aan de Europese eis om eind volgend jaar een neutrale begroting te presenteren zonder te korten.

Er is ook veel onvrede over het gegoochel met cijfers. Vakbonden weigeren te onderhandelen over nieuwe loonafspraken, zolang de regering rekent met onrealistisch lage inflatiecijfers. Ook de voorzitter van de werkgeversorganisaties roept de regering op de waarheid te vertellen over de overheidsfinanciën en de economische groei niet onrealistisch hoog in te schatten. Binnen de coalitie vinden bepaalde facties dat Tremonti als minister van Financiën veel te veel macht heeft.

Intussen zet Tremonti zijn zoektocht naar extra financiële bronnen voort. Zo legt hij de laatste hand aan een voorstel dat Italianen de gelegenheid biedt hun zwarte geld in het buitenland goedkoop wit te wassen. Dit zou de staat volgend jaar 8 miljard euro kunnen opleveren. Ook zou de toekomstige verkoop van waardevolle historische panden in staatsbezit kunnen worden aangewend als dekking voor de begroting. Een voorstel waarop Europa weinig positief heeft gereageerd, omdat het te weinig zekerheid zou bieden.