Ballast liet documenten vernietigen

Ook bouwondernemingen Ballast Nedam Infra en HBG Civiel beschikten over een schaduwadministratie die illegaal vooroverleg vastlegde. Eind vorig jaar heeft Ballast Nedam deze administratie vernietigd.

HBG heeft haar schaduwboekhouding wel overgedragen aan de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid. Regiodirecteur J. Folkerts van Ballast Nedam Infra en hoofd bedrijfsbureau van HBG Civiel, B. ter Hoeve, hebben dat vanochtend in verhoor door de enquêtecommissie verklaard.

Folkerts maakte verder duidelijk dat de organisatie van onderlinge concurrentiebeperkende afspraken wijdverbreid was. Zo heeft Ballast Nedam jarenlang deel uitgemaakt van de `Noord-Holland Acht', een verband van bouwbedrijven die bij openbare aanbestedingen afspraken wie voor een bepaald werk in aanmerking kwam. ,,Voor vijftig aanbestedingen per jaar kwamen we bij elkaar'', zei Folkerts.

Naast Ballast maakten ook Koop Tjuchem, Dura Vermeer, Ooms en de beursgenoteerde ondernemingen BAM NBM, Heijmans, HBG en Volker Wessels Stevin deel uit van de Noord-Holland Acht. Zeven van die acht ondernemingen hadden ook nog een eigen asfaltcentrale, waardoor de concurrentie op achterstand werd geplaatst.

Volgens Folkerts is de bouwsector op dit moment ,,in paniek''. Bouwondernemingen zouden tot tien procent onder de kostprijs van een werk offertes indienen. ,,Aannemers vrezen voor de continuïteit van het bedrijf. Niemand kan zijn onderneming in deze omstandigheden overeind houden.''

Bij HBG wist men tot in de top van de onderneming dat die schaduwboekhouding illegaal was. Volgens Folkerts was ook de top van Ballast op de hoogte van de illegale afspraken. Bestuursvoorzitter R. Kottman van Ballast bleef vanochtend echter bij zijn eerdere uitlatingen dat hij niet kon uitsluiten dat zijn concern had meegedaan aan illegaal vooroverleg, maar dat hij er zelf niet van op de hoogte was geweest.

Noord-Holland Acht maakte in aanbestedingsprocedures gebruik van een netwerk van vaste ambtenaren die vertrouwelijke informatie doorspeelden over de ramingen van bouwprojecten. Volgens Ter Hoeve ging het daarbij om tien tot twintig ambtenaren, in Noord-Holland werkzaam voor Rijkswaterstaat, de provincie en een aantal gemeenten.

Dat gebeurde volgens Ter Hoeve vijf tot tien keer per jaar. Ook speelden soms medewerkers van ingenieursbureaus die in opdracht van gemeenten ramingen maakten, informatie door.

www.nrc.nldossier Bouwfraude