Zoet water

Hoewel 70% van het aardoppervlak bedekt is met water, is daarvan slechts 2,5% potentieel bruikbaar zoet water. Daarvan bevindt 70% zich echter in bevroren toestand in de ijskappen en is de rest grotendeels als vocht in de bodem aanwezig. Minder dan 1% van het zoet water op aarde is beschikbaar voor menselijk gebruik.

Het grootste gedeelte van het door de mens onttrokken zoet water (ten minste 70%) wordt gebruikt voor irrigatie in de landbouw. Sinds 1960 is het waterverbruik van de landbouw met 60% gestegen. Als er niets verandert zal volgens de Verenigde Naties de toegang tot veilig drinkwater in grote gebieden niet langer gegarandeerd kunnen worden; in 2025 in Azië, in 2040 in Latijns Amerika en de Cariben, en in 2050 in Afrika. Het komende jaar, 2003, is door de VN uitgeroepen tot het jaar van het zoet water om het mondiale waterprobleem breed onder de aandacht te brengen.