Verbanning 1

Gefeliciteerd met uw ethisch en moreel verantwoorde en politiek correcte commentaar `Verbanning' van 26 augustus. U slaat de spijker weer volledig op de kop.

Crimineel gedrag is natuurlijk af te keuren, maar zelfs als de plegers van buitenlandse komaf zijn, hier gastvrijheid genieten, gratis onderwijs kunnen volgen, gehuisvest worden en een goede medische verzorging genieten, voorzien worden van een inkomen als ze zelf niet in staat lijken zich dat te verwerven, als ze de Nederlandse nationaliteit `erbij' nemen, omdat dat wel handig is, zelfs dan moeten wij ze, ook bij herhaaldelijke misstappen, begripvol en pedagogisch juist benaderen.

Ik vraag mij af in wat voor wereld u leeft, leest u uw eigen krant wel? Na het middagjournaal is er op radio 1 het programma `Stand.nl' waarin een actueel dilemma wordt behandeld. Vorige week werd het uitwijzen van criminelen met (ook) een buitenlandse nationaliteit aan de orde gesteld. Tweederde van degenen die reageerden was hier voor.

Dit jaar, lees ik vandaag in uw krant, wordt een immigratie van 123.000 personen verwacht en een vertrek van 82.000 personen, zijnde steeds meer geboren Nederlanders. Resulteert een bevolkingstoename van 102.000 personen, volledig ten gevolge van buitenlandse instroom dus. Nederland is een crimineel land aan het worden, en wie in de gevangenis gaat kijken weet aan wie wij dat te danken hebben (naast de slappe politici van de afgelopen jaren natuurlijk).

Ik vraag mij af, hebben wij als Nederlanders het recht te bepalen hoe Nederland eruitziet, wie hier wel mogen wonen en wie niet? Mogen wij eisen stellen aan het gedrag van mensen die zich hier vestigen, of wilt u ons dat recht ontzeggen? Nederlanders hebben alleen Nederland als eigen land, buitenlanders hebben altijd nog hun eigen land als het hier niet bevalt.

In de grensstreken stroomt Nederland over naar de buurlanden, ook gelezen in uw krant, hoe komt dat? Er is een groot tekort aan betaalbare woningen.

Heeft dat misschien iets met die immigratie te maken? Waarom vertrekken er dit jaar 82.000 mensen uit Nederland? Heeft dat misschien met de toenemende onleefbaarheid te maken?

NRC Handelsblad weet altijd zo precies wat wel en wat niet goed is, vertel nu eens hoe het wel moet, dat lees ik namelijk nooit, alleen maar betweterig commentaar op mensen die hun kop uit durven steken.

    • M.J. van den Broek