Urlings eerste man van landmacht

De ministerraad heeft luitenant-generaal Marcel Urlings (51) benoemd tot bevelhebber der landstrijdkrachten. Urlings is de opvolger van luitenant-generaal Ad van Baal.

Zie pagina 3