Rusland aarzelt over ratificatie Kyoto-protocol

Rusland zal het Kyoto-protocol voor het terugdringen van broeikasgassen mogelijk niet ratificeren. Dat zou het einde betekenen van het protocol. De Russische onderminister van Economische Zaken en Handel, Moechamed Tsikanov, heeft gisteren tijdens de wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg gezegd dat ratificatie economisch niet aantrekkelijk genoeg is voor Rusland, doordat de Verenigde Staten twee jaar geleden besloten niet mee te doen.

Volgens het Kyoto-protocol uit 1997 moeten de industrielanden de uitstoot van broeikasgassen rond 2012 met 5,2 procent hebben gereduceerd ten opzichte van het ijkjaar 1990. Het protocol treedt in werking als het door 55 landen, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 55 procent van de broeikasgassen, is geratificeerd. Rusland en de VS zijn samen goed voor ruim 53 procent van de uitstoot.

Landen kunnen volgens het protocol hun uitstoot op verschillende manieren verminderen. Een ervan is de aankoop van quota in landen die zelf minder uitstoten dan volgens Kyoto is toegestaan. Zo zou een land er financieel baat bij hebben om zuinig met energie te zijn, zodat de verminderde uitstoot aan anderen verkocht kan worden.

Vooral Rusland zou profiteren van de zogeheten emissiehandel. Het land was in 1990 verantwoordelijk voor een uitstoot van 17,4 van alle broeikasgassen op de wereld. Maar na de economische crisis in de jaren negentig zijn veel fabrieken gesloten en is die uitstoot drastisch gedaald. Het overschot hoopte Rusland te gelde te kunnen maken in de VS en Europa.

Na het afhaken van de VS (goed voor 36,1 procent van de uitstoot van kooldioxide), dreigt de emissiehandel echter nauwelijks nog lucratief te worden. ,,Dat betekent dat Rusland een potentiële markt voor handel in emissiequota verliest'', aldus Tsikanov. ,,De economische stimulans om deel te nemen aan Kyoto is daardoor verdwenen. En dat zou een negatieve rol kunnen spelen in de besluitvorming over ratificatie''. Rusland hoopte miljarden te verdienen aan de emissiehandel.

Donderdag spraken ook Russische wetenschappers hun twijfels uit over Kyoto. ,,Als wetenschapper weet ik dat Kyoto het klimaatprobleem niet zal veranderen'', aldus Igor Nazorov. ,,De Amerikanen zijn niet gek. Ze hebben een hele lijst met redenen om het protocol niet te ondertekenen. Er zijn betere manieren dan Kyoto.'' Volgens zijn collega Vitali Morozov is het Kyoto-protocol niet ,,rechtvaardig'' voor Rusland: ,,We hebben 150 miljard dollar nodig om onze energiesector te moderniseren. Niemand helpt ons daarbij.''