PvdA zoekt aansluiting bij SP en GroenLinks

De PvdA heeft zich aangesloten bij het platform `Keer het Tij', zo heeft het partijbestuur gisteren bekend gemaakt.

`Keer het Tij', waarvan ook GroenLinks, de SP en de Vereniging Milieudefensie deel uitmaken, wil maatschappelijk verzet tegen het beleid van het kabinet-Balkenende bundelen en organiseert op Prinsjesdag in Den Haag een protestbetoging tegen het kabinetsbeleid.

De Tweede-Kamerfractie van de PvdA heeft inmiddels besloten dat de PvdA in het parlement de kabinetsvoorstellen op hun zakelijke merites zal beoordelen, en zo mogelijk steunen. Dat heeft fractievoorzitter Van Nieuwenhoven gisteren bekendgemaakt na een tweedaags intern beraad van de PvdA-fractie in het Noordhollandse Bergen.

De PvdA lijkt daarmee gehoor te geven aan eerder met name vanuit het CDA aan de oppositie gedane oproepen om af te zien van een door politieke overwegingen ingegeven oppositie tegen álle kabinetsvoorstellen, omdat het anders – bij het verklaarde streven naar `dualisme' bij de coalitiefracties – heel moeilijk wordt voor CDA, LPF en VVD om vrijer te staan tegenover het kabinetsbeleid. Overigens is een `zakelijke' beoordeling van kabinetsvoorstellen door de oppositie in Nederland te doen gebruikelijk.

Van Nieuwenhoven wilde gisteren nog geen uitsluitsel geven over de vraag of zij zelf, later dit jaar, zich kandidaat wil stellen voor het politiek leiderschap van de PvdA, waarover in een ledenraadpleging beslist zal worden.

Zij denkt na tot 30 september, de uiterste dag waarop kandidaturen kunnen worden gemeld, aldus Van Nieuwenhoven. Hetzelfde geldt, naar haar zeggen, voor het PvdA-Kamerlid Duivesteijn. Zoals bekend heeft het Kamerlid Bos onlangs zijn kandidatuur bekendgemaakt.

In ieder geval, meent Van Nieuwenhoven, betekent de aanwijzing van een politiek leider via een ledenraadpleging nog niet dat daarmee automatisch een lijsttrekker van de PvdA voor de volgende verkiezingen is aangewezen. ,,Ik denk dat de leden van de partij zich niet de gelegenheid zullen laten ontgaan, zich daar te zijner tijd over uit te spreken'', aldus Van Nieuwenhoven.

Overigens kunnen wat haar betreft die verkiezingen – na een voortijdige val van het kabinet-Balkenende – niet vroeg genoeg komen.

Tijdens de bijeenkomst in Bergen heeft de PvdA-fractie de definitieve portefeuilleverdeling vastgesteld. De opmerking van Van Schijndel, ex-lid van de Tweede Kamer, dat deze verdeling tot grote spanningen in de PvdA-geledingen aanleiding heeft gegeven, wordt door Van Nieuwenhoven niet bevestigd: ,,Iedereen is tevreden – in een kleinere fractie heb je al gauw grote portefeuilles.''

Hollands Dagboek pagina 33