Nederland: weinig tijd groei van EU

Minister Jaap de Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) heeft gisteren zijn Europese collega's gewaarschuwd voor het ,,krappe'' tijdpad voor de uitbreiding van de Europese Unie.

Hij zei niet te kunnen garanderen dat de Tweede Kamer de uitbreiding binnen het voorziene tijdschema kan behandelen. De Nederlandse regering wil in principe wel vasthouden aan het streven om in december de onderhandelingen met een eerste groep kandidaat-landen af te sluiten.

Het eerste Europese optreden van De Hoop Scheffer veroorzaakte verwarring onder zijn collega's die informeel bijeen waren in het Deense Helsingor. De Deense minister Per Stig Moller, die de bijeenkomst leidde, zei achteraf dat alle ministers hadden bevestigd dat de uitbreiding volgens het tijdschema doorgaat. Volgens Europees commissaris Günter Verheugen waren tijdens de bespreking ,,geen nieuwe problemen, geen nieuwe obstakels'' gebleken.

De Franse minister Dominique de Villepin zei na het overleg dat De Hoop Scheffer inzake de uitbreiding problemen heeft met het Nederlandse parlement. De Duitse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Gunter Pfleuger, zei te hebben begrepen dat het Nederlandse parlement tijdens de uitbreidingsonderhandelingen een Europees financieel akkoord moet ratificeren. Diplomaten uit verschillende landen vroegen zich af of De Hoop Scheffer een signaal had afgegeven dat Nederland de uitbreidingsonderhandelingen wil vertragen.

De Nederlandse minister zei dat na zijn bijdrage aan een discussie over de uitbreiding ,,een levendig debat'' ontstond. Nederlandse diplomaten hadden de indruk dat de boodschap van hun minister duidelijk was overgekomen. Volgens De Hoop Scheffer moet de Tweede Kamer twee keer debatteren over de uitbreiding voordat de onderhandelingen met de eerste kandidaten afgesloten kunnen worden. Het eerste debat komt na half oktober, wanneer de Europese Commissie een aanbeveling heeft gegegen over de kandidaat-landen die aan de voorwaarden voldoen. De Europese regeringsleiders besluiten daarna op 24 oktober welke landen de eindronde van de onderhandelingen ingaan.

Vervolgens willen de vijftien huidige EU-lidstaten het begin november eens worden over de voorwaarden over landbouw en regionale steun die aan de kandidaten gesteld worden. Omdat die kwesties grote financiële consequenties hebben, moet de Tweede Kamer volgens De Hoop Scheffer ook daarover een oordeel geven. ,,We moeten zien hoe het parlement hiermee omgaat'', zei De Hoop Scheffer, die de tijd voor de Tweede Kamer ,,erg krap'' noemde.

Nederland wil dat de regeringsleiders bij de afsluiting van de onderhandelingen in december in Kopenhagen een politiek besluit nemen over hervorming van de Europese landbouw. Die hervorming zou moeten gebeuren voordat de nieuwe landen in 2004 daadwerkelijk EU-lid worden. De Hoop Scheffer zei gisteren dat Nederland niet dreigt met een veto over de uitbreiding als aan deze eis niet voldaan wordt. Hij erkende dat veel landen, in het bijzonder Frankrijk, pas in 2006 over de Europese landbouw willen praten.