NAC heeft 10 miljoen subsidie nodig

De toekomst van de Bredase eredivisieclub NAC staat opnieuw op het spel. Het kost de Brabantse gemeente geen 4,2 miljoen euro, zoals eerder gemeld, maar tenminste 10 miljoen euro om in de stad betaald voetbal te laten plaatsvinden. Komt dit geld er niet, dan is NAC ten dode opgeschreven. Dit staat in het gisteren verschenen rapport dat de accountants van Ernst & Young in opdracht van de Bredase gemeenteraad hebben gemaakt.

Ernst & Young constateert dat de financiële problemen bij NAC grotendeels zijn ontstaan door een te optimistische inschatting van de inkomsten, terwijl de kosten consequent te laag zijn voorzien. Bij NAC is bovendien sprake van een onnodig gecompliceerde organisatiestructuur. Enkele toezichthoudende functionarissen zijn naast sponsor ook financier en betrokken bij onroerend goed.

De Bredase wethouder J. Oomen van financiën reageerde geschokt op het accountantsrapport. Volgens hem kan de gemeente alleen helpen als alle andere betrokkenen bij NAC een steun verlenen. Hij doelt op externe financiers, sponsors, spelers en supporters. ,,NAC is een ernstig zieke patiënt. Die is alleen te genezen als hij zelf onvoorwaardelijk meehelpt en als hij de beste geneesheren rond zijn bed weet'', aldus de wethouder.

In juni werd op basis van informatie van NAC nog gedacht dat een lening van 4,2 miljoen euro de eredivisieclub voldoende soelaas zou bieden. In het reddingsplan van Ernst & Young staat dat de financiers van NAC hun leningen moeten omzetten in aandelenkapitaal. Aandelen van een bedrijf met problemen scoren op de beurs niet hoog. De gemeente moet voor haar eigen bijdrage dus een dekking vinden. Dit kost 5 miljoen euro. ,,Voeg daarbij de lening en de reorganisatiekosten en je komt op 10 miljoen euro'', zegt Oomen.

NAC moet zelf ook reageren, vindt de wethouder. De personeelskosten moeten drastisch omlaag. Er moeten ook spelers worden verkocht. Oomen: ,,Ik wil graag de traditie in stand houden. Maar niet ten koste van alles. Er zijn legio groepen in de Bredase samenleving die met evenveel recht geld kunnen claimen''.

Aanvankelijk zou de gemeenteraad van Breda het definitieve besluit over de lening van 4,2 miljoen euro eind september nemen. Oomen verwacht dat er nu meer tijd nodig is alle partijen rondom NAC te mobiliseren. Hij gaat er vanuit dat de politiek in Breda pas daarna op basis van een nieuw raadsvoorstel bereid is te discussiëren over de vraag of zij NAC een extra lening van 10 miljoen euro waard vindt.

Ernst & Young gaat er vanuit dat de personeelskosten binnen twee seizoenen zijn teruggebracht van 73 procent van de totale opbrengsten naar 60 procent. In haar berekeningen heeft het bureau de sponsorinkomsten gelijk gehouden. Het accountantsrapport laat zien dat er ook bij deze voorstellen veel onzekerheden zijn. De inkomsten zijn voor een groot deel gebaseerd op de goede wil van sponsors. De meeste sponsorcontracten gelden slechts voor een jaar. Het risico is aanwezig dat de herstructurering het vertrek van een aantal sponsors en financiers bij NAC tot gevolg zal hebben.

Naar aanleiding van de financiële chaos bij NAC heeft algemeen directeur R. Oltmans zijn functie eerder deze maand neergelegd. Hij werd door de harde supporterskern verantwoordelijk gesteld voor de problemen en bij zijn woning in Oegstgeest lastig gevallen.